| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت
مقاله در مورد تجهیزات ذخیره و بازاریابی بار کوچک

تجهيزات ذخيره و بازاريابي بار كوچك به دو دسته تقسيم مي شوند: يكي كارگر- براي- محموله كه براي زماني است كه كارگر به محل ذخيره حركت كرده و مواد را بازيابي مي‌كند. و ديگري محموله- براي-كارگر كه براي وقتي است كه به مواد به صورت مكانيكي براي بازيابي به نزد كارگر مي روند. كه تجهيزات محموله- براي كارگر اغلب بهره وري بالاتر و نظارت ساده تر و امنيت بيشتري دارد و گران تر بوده.

-تجهيزات ذخيره از نوع كارگر- براي – محموله:

شامل 3 نوع: قفسه بندي ظرف، كشوهاي تكه اي ذخيره در كابينت، قفسه جريان جاذبه مي شود و هر كدام از اين سه نوع را مي توان به شكل سيار يا نيم طبقه بكار ببردو

-قفسه بندي ظرف: قديمي ترين و رايج ترين روش است. كه براي انتخاب سفارش از قطعات كوچك، استفاده مي شود. هزينه كم و نصب راحت و احتياجات نگهداري كم از مزاياي اين روش است و از معايب آن هم اين كه در اين روش اغلب فضا به طور مطلوبي مورد استفاده قرار نمي گيرد و همچنين مشكلات نظارت، امنيت و حفاظت اقلام نيز وجود دارد چون قفسه بندي ظرف يكي از انواع سيستمهاي باز است و اقلام در معرض نمايش و قابل دسترسي هستند.

-كشوهاي تكيه اي ذخيره در كابينت

به اين دليل تكه اي ناميده مي شوند كه هر كابينت، كشورهاي ذخيره تكه اي را در بردارد و اينها به قسمت هاي ذخيره تكه اي تقسيم مي شوند و ارتفاعه كشوها از 3 تا 24 اينچ است. فريت اين كشوها اين است كه تعداد زيادي SKU را مي توان در آنها جاي دارد بنابراين مواد بيشتري را مي توان در يك محوطه كوچك ذخيره كرد پس احتياجات فضا كمتر است و همچنين هزينه‌هاي فضا نيز كاهش مي يابد و زمان حركت نيز كاهش يافته پس احتياجات فضا كمتر است و همچنين هزينه هاي فضا نيز كاهش مي يابد و زمان حركت نيز كاهش يافته پس احتياجات نيروي انساني نيز كم مي شود و از منافع ديگر اين روش مي توان دقت در انتخاب و امنيت و حفاظت اقلام را نام برد. اين روش نسبتاً گران است به دليل تعداد كشوها و مقدار ورق فلزي كه در كابينت ها به كار مي رود.

قفسه جريان كارتن:معمولاً براي اقلامي استفاده مي شود كه با شكل و اندازه يكسان در كارتن ذخيره مي شوند. كارتن ها از طريق راهروي پشت صفحه  داخل قفسه قرار مي گيرند و غلطك ها آنها را به طرف جلو حركت مي دهند تا آماده برداشتن شوند. هزينه قفسه جريان به ظرفيت طول و ارتفاع قفسه ها بستگي دارد و مانند قفسه بندي ظرف، داراي احتياجات نگهداري كمي است.

نيم طبقه:قفسه بندي ظرف، كشورهاي تكه اي ذخيره در كابينت، قفسه جريان را مي توان و يك نيم طبقه جاي داد از مزاياي اين روش اين است كه با صرف هزينه كم مي توان دو برابر معمول ذخيره كرد. براي طراحي يك نيم طبقه بايد مواردي مانند انتخاب صحيح درجه بارگيري نيم طبقه و طراحي سيستم انتقال مواد و… را رعايت كرد.

ذخيره سيار: همه ي موارد بالا مي توانند سيار باشند. معمول ترين روش براي سيارسازي روشن واگن- مسير است كه مسرهاي موازي در كف كارگاه مي سازند و چرخ هايي كه در زير تجهيزات قرار مي گيرند تجهيزات سيار را بوجود مي آورند. اين روش باعث صرفه جويي در فضا مي شود چون فقط يك راهرو بين همه تجهيزات ذخيره مورد نياز است و تنها عيب آن هم اين است كه در آن زمان لازم براي دسترسي به اقلام افزايش مي يابد.

-تجهيزات بازيابي- سيستم هاي كارگر- براي- محموله: در انواع اين تجهيزات كارگر يا به صورت سواره يا پياده به سمت محل كالا مي رود كه شامل كاري انتخاب- ارابه هاي انتخاب كننده ي سفارش، ماشين هاي AS/R به همراه كارگر و بازيابي روباتيك است.

-گاري انتخاب: براي راحتي دسترسي، جداسازي و يا انباشته سازي سفارشات مورد استفاده قرار مي گيرند. و طوري طراحي نشده اند تا يك انتخاب گر سفازش بتواند در يك گردش، چند سفارش را برداشت كند. بعضي از آنها داراي محل هايي براي جداسازي سفارش و يا مستندات كاغذي و قلم هستند و معمولاً يك نردبان پله اي نيز براي دسترسي به ارتفاع بالا دارند. انواع پيچيده تري نيز دارد كه شامل گاري با مرتب كننده نور و يا به همراه كامپيوتر و… مي شود.

-ارابه انتخاب كننده ي سفارش: يا انتخاب كننده ي محموله، به كارگر اجازه مي‌دهد تا به محل بازيابي در بالاي سطح كف برود و با اين كار بهره وري كارگر كاهش مي يابد و براي افزايش بهره وري مي توان از سازه هاي عمودي و… استفاده كرد.

-ماشين ذخيره يا بازيابي خودكار به همراه كارگر: ماشيني است كه انتخاب كننده روي صفحه ماشين سوار مي شود و بين محل هاي بازيابي حركت مي‌كند و معمولاً انتخاب گر از جلوي سيستم و سطح كف راه مي افتد و مكان هاي ذخيره مورد نياز را بازديد مي‌كند و بسته به اندازه سفارش، يك يا چند سفارش را پر مي‌كند. اين روش باعث كاهش فضاي كف و همچنين كاهش زمان مي شود چون نيروي محركه لازم براي حركت به طور خودكار فراهم مي شود.

-بازيابي روباتيك: خيلي كم مورد استفاده قرار مي گيرد. هر وسيله بازيابي روباتيك يك گردان كوچك دارد كه امكان جداسازي و جمع آوري و در ظرف قرار دادن را فراهم مي‌كند، يك دكل را كه روي روبات نصب شده است را به بالا و پايين مي برد تا روي راهروهاي انتخاب تنظيم شود.

-تجهيزات محموله- براي- كارگر

اگر محموله نزد كارگر برود، تجهيزات درد بسته محموله- براي- كارگران قرار مي گيرد در اين روش زمان مربوط به جستجو جهت انتخاب سفارش كاهش مي يابد چون به صدا خودكار محموله خود، نزد كارگر مي آيد و در سيستم هايي كه خوب طراحي نشده باشند بهره وري در اين حالت افزايش مي‌يابد و اين تجهيزات شامل گردان ها، ماشين هاي ذخيره و بازيابي خودكار با بار كوچك و توزيع كننده ها هستند كه مورد آخر نسبتاً گران بوده.

-گردان ها: وسايلي هستند كه اقلام را براي ذخيره و بازيابي در بردارند و مي چرخند. كه شامل گردان هاي افقي، عمودي و قفسه هاي چرخنده مستقل مي شوند.

-گردان افقي: يك مري ظرف به هم متصل از قفسه هاي قابل تنظيم است كه توسط يك موتور به بالا يا پايين برده مي شوند و چرخش طول يك محور عمود بر كف انجام مي شود و اين چرخش ممكن است توسط كارگر و از طريق يك صفحه كليد انجام شود يا از طريق پدال پايي يا كامپيوتر باشد. گردان ها افقي داراي طول متغير از 15 تا 1 فوت و ارتفاع 6 تا 25 فوت هستند گردان هاي بلندتر به زمان بيشتري جهت رسيدن به محل مطلوب نياز دارد. علاوه بر ظرفيت، گردان هاي افقي باعث مي شوند كه از فضاي ذخيره موجود، استفاده خوبي به عمل آيد و يك عيب مهم گردان هاي افقي اين است كه در آن قفسه ها و ظرف ها باز هستند و امنيت و حفاظت اقلام مشكل خواهد شد.

-گردان عمودي: يك گردان افقي است كه حول انتهاي خود چرخيده و در پوششي از ورق فلزي دارد. گردان ها يا به صورت دستي با انتخاب گر كار مي كنند يا به صورت كامپيوتري. ارتفاع آنها از 8 تا 35 فوت است سيستمي كه بلندتر باشد به زمان بيشتري براي چرخش و رسيدن به موقعيت مطلوب نياز دارد. در اين مورد نياز به خم شدن و دسترسي به اقلام وجود ندارد و زمان جستجو نيز كمتر است. مزاياي ديگر آن حفاظت و امنيت بسيار عالي اقلام است و معمولاً گران تر از گردان هاي افقي هستند به دليل پوشش ورق فلزي و همچنين نيرو محركه مورد نياز.

-قفسه چرخنده مستقل: شبيه يك گردان افقي با چند تك سطح است كه روي همديگر سوار شده اند و هر سطح به طور مستقل مي چرخد در نتيجه در همه اوقات يك كارگر در آن واحد مي تواند چندين محل آماده براي دسترسي داشته باشد. انتخاب سفارش از راه دور، مونتاژ و يا مرحله سفارش از كاربردهاي اين روش است. در اين كاربردها يك روبات در انتهاي يك سقفه چرخنده مستقل قرار گرفته و واحدهاي بار در محدوده يا خارج آن را ذخيره و بازيابي مي‌كند.

-ماشين ذخيره و بازيابي خودكار بار كوچك: در اين روش يك ماشين S/R بار كوچك  در يك راهروي ذخيره همزمان در راستاي افقي و عمودي حركت مي‌كند تا ظروف دخيره را به يك ايستگاه انتخاب سفارش در يك انتهاي سيستم حمل كند. در اين سيستم در همان حال كه انتخاب گر در حال انتخاب از ظرفي است كه در موقعيت انتخاب سمت راست قرار دارد ماشين S/R در حال بردن ظرف از موقعيت انتخاب سمت راست به محل آن در قفسه و برگشت با ظرف ديگري است در اين سيستم پيشرفتي جهت بهبود عمليات ورودي بار كوچك به كار گرفته شده تا به هر راهرو و چند وسيله S/R را تخصيص دهد. ارتفاع آنها از 8 تا 50 فوت متغير و طول آنها از 40 تا 200 فوت است. اين سيستمها بسيار گران قيمت هستند و داراي پيچيدگي هاي زيادي كه باعث احتياجات بيشتر به تعميرات و نگهداري مي‌شود.

-اتاقك بالا برنده عمودي: يك عضو جديد از تجهيزات ذخيره و بازيابي بار كوچك است و يك AS/RS بار كوچك است كه حول انتهاي خود چرخيده است داراي ارتفاعي بين 15 تا 35 فوت است و داراي مزاياي زيادي هستند به همراه كاهش قيمت.

-توزيع كننده خودكار: از نظر كاري شبيه ماشين هايي است كه براي فروش اقلام با شكل و اندازه يكنواخت بكار مي روند. هر قلم به يك توزيع كننده ي عمودي تخصيص داده مي شود كه از 2 تا 6 اينچ عرض و 3 تا 5 فوت ارتفاع دارد. مكانيزم آن به اين صورت است كه محصول را به روي نقاله‌اي پرتاب مي‌كند و اين نقاله بين دو سطر توزيع كننده حركت مي‌كند و اين سطرها به صورت A- شكل روي يك نقاله شمه اي حالت گرفته است يك مقاله كوچك خلاء يا برآمدگي كوچك بر روي يك نقاله زنجيري براي توزيع اقلام استفاده مي شود. جايگزيني اقلام از پشت سيستم و به صورت دستي انجام مي شود.

-شناسايي خودكار و تجهيزات ارتباطات: كنترل خودكار وضعيت مواد به آگاهي از محل مواد در لحظات واقعي، مقدار، مبدأ، مقصد و زمان بندي مولوي نياز دارد كه بايد به طور خودكار به آنها دست يافت. در حقيقت اين هدف تابعي از شناسايي خودكار، تكنولوژي ارتباطي و ارتباطات بدون اشتباه است. مثالي براي شناسايي خودكار نقاله مرتب كننده حركت مي‌كند.

-تشخيص و شناسايي خودكار: كه شامل باركدها، شناسايي فوري كاراكترها، برچسب ها طبق فركانس راديويي، نوارهاي مغناطيسي و ماشين بعدي مي شود.

-باركد گذاري: اين سيستم شامل خود باركد، باركد خوان ها و باركد چاپ كن ها است.

-باركدها: يك باركد شامل تعدادي ميله چاپ شده است كه در بين آنها فضاهاي خالي وجود دارد و نمونه هايي از اين باركدها را مي توان در مغازه هاي خواربارفروشي و فروشگاهها ديد كه اقلام خريداري شده توسط هر مشتري نزد صندوق دارها مي آيد و آنها كه مذكور را بررسي و به طور خودكار مشخصات و قيمت اقلام را ثبت مي كنند.

كدهاي اوليه كه براي آنها استانداردهايي توسعه يافته از اين قرارند:

-كد 39: يك كد الفبا عددي است كه به وسيله تعداد زيادي از سازمان هاي صنعتي و دولتي، هم براي شناسايي محصولات منفرد و هم براي شناسايي ظرف يا بسته بندي جهت ارسال تطبيق يافته است.

-كد 93: فراهم كردن همه 128 كار الكتريكي به اضافه 43 الفبا عددي و چهار حرف كنترلي كه 93 را پيشنهاد مي‌كند كه در بين 6 علامت گذاري استاندارد، بالاترين چگالي داده از الفبا عدد را ايجاد مي‌كند.

-كد 128: امكان كدگذاري با چگالي بالا براي استفاده از 128 حرف كامل اسكي، طول متغير رشته، مشخص كردن جزء به جزء و چك كردن درستي علائم را فراهم مي آورد. اين كدگذاري براي مشخصات ظروف ارسال است.

-باركد خوان ها: باركدها هم به وسيله اسكنرهاي تماسي و هم بدون تماس خوانده مي شوند. اسكنرهاي تماسي مي توانند قابل حمل بوده يا ثابت باشند و يك آويز يا قلم نوري را استفاده مي كنند. همان طور كه قلم به نور منعكس شده از باركد را مي خواند و اين اطلاعات در حافظه سخت ذخيره و به يك كامپيوتر منتقل مي شوند. حالت پيچيده تر اين وسايل شامل اسكنرهايي با شعاع ثابت متحرك است كه اينها نور گسيل شده از ديودهاي ليزري را به كار مي گيرند و مي توانند تا فاصله 6 فوتي برچسب‌هاي مربوط به باركد را جستجو كنند.

-خواننده تماسي: يك جايگزين عالي براي صفحه كليد يا ورود داده به صورت دستي است. اطلاعات الفبا عددي با نرخ تا 50 اينچ پردازش شده و نرخ اشتباه براي يك اسكنر متصل به كد برگردان آن، برابر 1 در 100000 مورد خوانده شده است قلم هاي نوري و اسكنرهاي آويزان مثال هايي از خواننده تماسي هستند.

-خواننده غير تماسي: معمولاً ساكن بوده و انواع آن شامل شعاع بند ثابت، اسكنر با شعاع نور متحرك و اسكنر جفت وسيله اي است. اين اسكنرها از شعاع نور ثابت، شعاع نور متحرك، دوربين ويديوئي يا تكنولوژي جستجوي سريع استفاده مي كنند تا بتوانند از بين صدها منظره، علامت مورد نظر را تشخيص دهند. بيشتر اسكنرهاي باركد با كد برگردان هاي الكترونيكي پيچيده مي توانند باركدها را از هر دو جهت بخوانند كه اين كه برگردان ها كدهاي منحصر به فرد را در مورد هر علامتي تشخيص داده و آن را به درستي تفسير مي كنند. به علاوه در حال حاضر بيشتر عرضه كنندگان اين اسكنرها تجهيزاتي را فراهم كرده اند كه با علائم نشان دهنده وجه تمايز، امكان شناخت، خواندن و تشخيص چند علامت را بدون نياز به تنظيمي در داخل يا خارج فراهم مي كنند.

-چاپگرهاي باركد: از اجزاي سيستم باركد هستند كه معمولاً به آنها توجه كمتري مي شود. طراحي و انتخاب چاپگر براي يك محدوده وسيع موفقيت نهايي سيستم باركد را مشخص مي‌كند چون كيفيت كد چاپ شده براي مقبوليت و ظرفيت سيستم، بحراني است. پنج گروه از چاپگرهاي باركد وجود دارند: ليزري، انتقال حرارتي سريال، ضربه اي و جوهر افشان.

-شناسايي نوري كاراكتر: كاراكترهاي نوري توسط انسان يا ماشين قابل خواندن هستند براي مثال شماره حسابي كه اغلب در انتهاي چك بانك ها چاپ شده. اين سيستم ها (OCR) داده هاي الفبا عددي را خوانده و به گونه‌اي تفسير مي كنند كه افراد به خوبي كامپيوترها بتوانند اطلاعات موجود در اين داده را تفسير كنند. برچسب هاي OCR بوسيله اسكنرهاي دستي خوانده مي شوند اين سيستم ها نسبت به سيستم هاي باركد سرعت كمتر و قيمت كمتري دارند.

-برچسب فركانس راديويي: هم فركانس راديويي (RF)  و هم بر چسب امواج صوتي (SAW) داده هاي روي يك تراشه را كه به برچسبي وصل است، كد برگرداني مي كنند. برچسب فركانس راديويي مي تواند قابل برنامه ريزي باشد يا به طور دائمي كدگذاري شده باشد و توانايي خواندن تا فاصله 30 فوتي را دارد. برچسب هاي (SAW) به صورت دائمي كدگذاري شده و تا فاصله 6 فوتي قابل خواندن هستند و هر دوي اينها براي شناسايي دائم يك ظرف بكار مي روند و مزيت آنها به دليل با دوام بودن برچسب است. يك مثال معمول در حال حاضر، برچسبي است كه در شيشه جلوي اتومبيل ها جاسازي شده است تا بتوانند سرعت زياد اتومبيل‌هايي را كه عبور مي كنند تشخيص بدهد.

-نوار مغناطيسي: براي ذخيره مقادير زيادي اطلاعات در يك فضاي كوچك استفاده مي شود نوارها معمولاً در پشت كارتهاي اعتباري و كارت هاي بانك استفاده مي شود نوار از ميان چرك يا گريس قابل خواندن است و داده هاي ذخيره شده روي نوار را مي توان عوض كرد. اين سيستم ها از سيستم هاي باركد گران تر هستند.

-ماشين بصري: اساس اين ماشينها بر دوربين هايي استوار است كه از اشيا و كدها عكس مي گيرد و عكس ها را براي تفسير به يك كامپيوتر مي‌فرستد اين سيستم متعادل مي خواند و داراي دقت عالي است. دقت خواندن مطلقاً به كيفيت نور بستگي دارد قيمت ماشين بصري در حال كاهش است، اما هنوز نسبتاً گران است.

-ارتباطات بدون كاغذ، خودكار: وسايل ارتباطي خودكار شامل ترميناهال داده ها با فركانس راديويي مجموعه گوشي هاي صدا، پشتيباني نور و كامپيوتر و كارت هاي هوشمند هستند.

-ترمينال هاي داده با فركانس راديويي: يك ترمينال داده راديويي كه در دست، با روياروي ليفتراك نصب مي شود يك وسيله مطمئن براي مديريت موجودي و وسيله يا راننده است. (RDT) يك نمايش چند كاراكتري، صفحه كليد كامل و كليدهاي تابع خاص را بكار مي گيرد. اين سيستم پيام ها را روي يك فركانس مشخص از طريق آنتني كه به شكل حسابي نصب شده و يك كامپيوتر دريافت مي‌كند. معمولاً RDTها در محيط كارخانه نصب شده و براي ورود داده از اسكنرهاي دستي يا نصب شده روي پايه استفاده مي شود و شناسايي محصول و محل را انجام مي دهند.

-مجموعه گوشي صدا:تركيب ارتباط صوتي و سيستم هاي شناخت صدا توسط انسان، سيستم هايي بر اساس كامپيوتر هستند كه داده هاي كامپيوتري را به سخنراني تبديل كرده. سخنراني انسان را به داده هاي كامپيوتري بر مي گردانند. اين سيستم ها هنوز آن قدر رشد نكرده اند و بعضي از آنها تا 1000 كلمه را شناسايي كرده و ترجمه مي كنند.

-پشتيباني نوري و كامپيوتري: اهداف اين سيستم كاهش زمان جستجو، كاهش زمان استخراج اقلام، كاهش زمان مستندسازي و كاهش همه زمان‌هاي انتخاب سفارش جهت بهبود در دقت انتخاب سفارش است به وسيله يك كامپيوتر كه به طور خودكار، نوري را به محل درست ذخيره و بازيابي مي تاباند زمان جستجو كاهش مي يابد، زمان استخراج كاهش مي‌يابد، زمان مستندسازي كاهش مي يابد. در نتيجه مي توان تا 600 انتخاب بر ساعت را انجام داد. نمايش هاي نوري براي سيستم هاي قفسه بندي ظرف، قفسه جريان و گردان ها موجودند. پشتيباني كامپيوتري در هر ايستگاه انتخاب، امكان رويت كامپيوتري را فراهم مي‌كند. راه كار اصلي در سيستم ها به كمك نور و كامپيوتر، تفكر درباره انتخاب خارج از سفارش دهي است.متعاقباً بايد يك عامل انساني غير معمول ديگر نيز درگير شود. در اين شرايط كار خيلي ساده مي شود و بنابراين از نظر فكري براي بعضي كارگران خسته كننده مي شود.

-كارت هوشمند: براي گرفتن اطلاعاتي از نوع شناسايي كارمندان، ظرفيت مواد دربار تريلر و تركيب، يك گردش دور براي انتخاب استفاده مي شود. براي مثال در يك مركز بزرگ لوازم آرايشي، نحوه گردشها براي انتخاب سفارش به كارت هاي هوشمند منتقل مي شود. كارت هاي هوشمند در هنگام گردش، در يك خواننده كارت هوشمند كه روي گاري دستي نصب شده است، قرار مي گيرد. در اين حال، دور مناسب براي برداشتن اقلام روي نقشة انبار كه به صورت الكترونيكي است انتخاب و در صفحه جلوي گاري دستي ظاهر مي شود.

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست