| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت
حسابداری چیست؟

چهارچوب مفهومی اساسی :

اهداف یادگیری : 

1 – توصیف سرویسی که حسابداری از طریق سنجش و ارتباط فعالیت های اقتصادی فراهم می آورد .  

2 -  شناسایی محیط حسابداری مالی و توضیح نقش حسابداری مالی 

3 – شناسایی اهداف حسابداری مالی 

4 – شرح استانداردهای حسابی مورد نیاز 

5 – اخلاقیات در محیط حسابداری مالی 

6 – توصیف چهارچوب مفهومی

7 – توصیف تلاش هایی که در گسترش چهارچوب اساسی انجام شده است . 

8 – توصیف عناصر اساسی گزارش مالی 

در این بخش به توصیف محیط حسابداری مالی و فاکتور های مؤثر در آن می پردازیم . و در مورد مفاهیم اساسی چهارچوب بحث می کنیم .

حسابداری از طریق سنجش و برقراری ارتباط بین فعالیت های اقتصادی یکسری خدمات فراهم می کند : حسابداری فعالیتی خدماتی است . نقش آن فراهم آوری اطلاعات مالی مفید در مورد هویت و مشخصه های اقتصادی می باشد تا بخش هایی از قبیل مدیریت ها ، سرمایه گذاران و طلبکاران را تحت نفوذ قرار دهد . حسابداری ممکن است به عنوان فعالیتی ارتباطی – سنجش توصیف گردد . سودکمندی اطلاعات حسابداری به سنجش مؤثر فعالیت های اقتصادی و ارتباط مؤثر این مقیاس ها نسبت به استفاده کنندگان آن اطلاعات بستگی دارد .

اطلاعات حسابداری به در دسته ی وسیع تقسیم می شوند که این به نوع تصمیم گیرندگانی بستگی دارد که آن را استفتده می کنند . اطلاعات حسابداری مدیریت اصولا برای تصمیم گیرندگانی است که داخل فعالیت اقتصادی اند . این استفاده کنندگان داخلی مدیران یدر سطوح گوناگون هستند . اطلاعات حسابداری مالی اصولا برای تصمیم گیرندگانی است که خارج از فعالیت اقتصادی اند ( از قبیل سرمایه گذاران، طلبکاران و نمایندگان دولتی ) . فعالیت های اقتصادی استفاده شده است .

اصطلاح حسابداری مالی دارای نقش دوگانه می باشد :

1)سنجش و ثبت فعالیت های اقتصادی یک نهاد 

2)برقرار سازی داده های ثبت شده به استفاده کنندگان خارج از نهاد . 

این ها کسانی هستند که گزارشات حسابداری تهیه می کنند تا استفاد کنندگان فهمی منطقی از مشاغل و فعالیت های اقتصادی داشته باشند و مایلند تا داده های گزارش شده را مطالعه کنند .

محیط حسابداری مالی و نقش آن :

همچون دیگر فعالیت ها و رشته های علمی بشری ، حسابداری تا حد زیادی یک محصول و فراورده از محیطش می باشد . محیط حسابداری شامل شرایط اجتماعی – اقتصادی ، سیاسی و قانونی است که دوره به دوره تحت این شرایط قرار می گیرد . در نتیجه اهداف و اعمال حسابداری ، امروزه همانند گذشته یکسان نیستند . نظریه حسابداری به منظور برطرف سازی تغییر درخواست ها و تأثیر گذاری بر آن گسترش یافته است .

محیط اقتصادی در عملکرد داد وستد ، همانند نیازهای اطلاعاتی کسانی هستند که این داده های مالی را استفاده می کنند.این محیط به طور مداوم تغییر می یابد.مثال های زیادی از تغییرات و شرایط در محیط اقتصادی وحود دارد که میزان توجهات به مساله حسابداری و گزارش دهی را تحت تاثیر قرار میدهد.یک مثال از تاثیر محیط اقتصادی بر مساله حسابداری در طی تورم دهه 1970 و اوایل دهه 1980 فراهم شده است که توظط دوره ای با تورم نسبتاً کم دنبال شده است . در دهه 1970  ، توجهات و پژوهش های قابل توجه در گزارش داده حسابداری دوره ی تورم ، هدایت کننده بود . اوج این فعالیت بیانیه 1979 از استاندارهای حسابداری مالی Fasb بود. این سند برای پیوسته بودن قیمت بازار و هزینه ی جاری اعلام شده به منظور تطبیق کلی اصول حسابداری مورد نیاز بود. با کاهش تورم در میانه دهه 1980 و افشای تغیی قیمت ها در صورت حساب مالی ، اشتیاق برای تغییر کاهش قیمت ها ، ظاهر می شود. در 1986 ، بیانیه استاندار شماره 89 جانشین بیانیه 1979 شد و گزارش تکمیلی از تغییر قیمت های درخواستی را ارئه داد . درست همانطور که استانداردهای حسابداری توسط جنبه ها و فعالیتهای محیط اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرند ، محیط اقتصادی هم ممکن است تحت تاثیر حسابداری مالی قرار گیرد. رخدادهایی از این نوع ، برخی اوقات به توالی اقتصادی حسابداری و اعمال گزارش دهی بر می گردد.مثال هایی از شرایط محیطی در حسابداری نکته بین پیامد های اقتصادی را از نظر می گذراند که بیشمارند و شامل حسابداری نفت و گاز ، حسابدار کار فرما برای سودهای قول داده شده به غیر از حقوق ، حسابداری برای سرمایه گذاری در امنیت وام و حسابداری برای اجرای اختیارت سهام .

اهداف حسابداری مالی :

در پی ریزی حسابداری مالی ، حرفه حسابداری با اهدافی از جانب بنگاه تجاری این چنین تعریف شده که بایستی این اطلاعات را فراهم آورد : 

1.آن برای سرمایه گذاران ، طلبکاران و دیگر استفاده کنندگان ، سرمایه گذاری ، اعتبار و تصمیم منطقی می باشد . اطلاعات بایستی نسبت به کسانی که درک جامعی از مشاغل و فعالیت های اقتصادی دارند یا مایل به مطالعه اطلاعاتی با پشتکار منطقی هستند، جامع باشد.

2.برای کمک به سرمایه گذاران ، طلبکاران و دیگر استفاده کنندگان در ارزیابی مقدار و رسید ابهامات نقدینگی آینده از سهام و ارتقای حقوق ، استهلاک یا سررسید قرض ها مفید است. زیرا جریان نقدینگی سرمایه گذاران و بدهگارنان به جریان نقدینگی موسسه  بستگی دارد. گزارش دهی مالی باید اطلاعاتی برای کمک به سرمایه گذاران ، بدهگاران و ارزیابی ارزش و مقدار و ورودی نقدینگی شبکه آینده ی مرتبط به موسسه تجاری فراهم آورد.

3.در منابع اقتصادی موسسه ، درخواست های منابع (تعهدات موسسه نسبت به انتقال منابع به هویت های دیگر یا تساوی حقوق مالکین ) و چگونگی تغییرات در منابع و درخواست ها ، مدنظر قرار می گیرد.

به طور خلاصه ، اهداف گزارش دهی مالی فرهم آوری موارد زیر است : 

1.اطلاعتی که در سرمایه گذاری و تصمیمات اعتبارات مفیدند

2.اطلاعات مفید در سنجش آنده نگری جریان نقدینگی

3.اطلاعاتی در مورد منابع موسسه ، در خواست های منابع و تغییرات در آن ها .

تاکید بر ارزیابی جریان آنده ی نقدینگی ممکن است منجر شود که فرد تصور کند پایه نقدینگی بر پایه تعهدی حسابداری برتری دارد. اطلاعتی که بر پایه تعهد حسابداری است به طور کلی اشاره بهتری از تداوم موسسه را نسبت به جریان نقدینگی بوجود می آورد که این اطلاعات نسبت به تلاش های مالی  دریافت و پرداخت هزینه ، محدود شده است.

ضرورت گسترش استانداردها :

بحث عمده در تنظیم استاندارد های حسابداری این است که قوانین چه کسی را باید اجرا نمود و آنها چه باید باشند؟

پاسخ بدون واسطه آشکار نیست زیرا استفاده کنندگان اظهاریه حسابداری مالی، همزمان با هم اتفاق می افتند و برای انواع گوناگون اطلاعات نیاز های مغایر باه م وجود دارد.به منظور برطرف سازی این نیازها و رضایتمندی مسولیت گزارش دهی معتبر مدیریت ، یک مجموعه از بیانیه های مالی با اهداف کلی ، آماده شده است.این بیانیه ها ، اکنون منصفانه ، آشکارند و حقایقی اقتصادی از موجودیت و عملکرد سازمان و موسسه تجاری محسوب می شوند. در آماده سازی بیانه مالی ، حسابداران با مشکلات و خطرات بالقوه ای همچون تورش ، سوء تعبیر ، بی دقتی و ابهامات روبروی می شوند.به منظور به حداقل رساندن این خطرات ، حرفه حسابداری تلاش می کند تا مجموعه ای از استاندارد ها را گسترش دهد که بطور کلی پذیرفته شود و جنبه جهانی داشته باشد. بدون این استانداردها ، هر موسسه ای مجبور است استاندارد های خودش را گسترش دهد و خوانندگان بیانیه ها مجبورندد خودشان را با هر تجربه حسابداری آشنا نمایند. به عنوان نتیجه ، آماده سازی بیانیه ای که مقایسه شده باشد ، غیر ممکن است . حرفه حسابداری ، یک مجموعه متداول از استاندارد ها و روال کار را پذیرفته که اصول حسابداری پذیرفته شده ی کلی ( GAAP) نامیده می شود.

محتویات گذارش دهی و حسابداری مالی :

در این بخش به بحث پیرامون ممحتویات حسابداری مالی تحت  GAAP می پردازیم و توضیح می دهیم که چرا استاندارد های حسابداری با اهمیتند و چگونه اطلاعت حسابداری مالی به اطلاعات دیگر استفاده شده در تصمیم گیری مرتبط می گردد.

GAAP شامل قوانین کنوانسیون ( قرارداد) حسابداری مالی لست و شیوه ی کاری که داد و ستد باید در آماده سازی خارجی بیانیه مالی استفاده نامید که این موضوع توسط حسابدارن عمومی به طور جداگانه بررسی میگردد . آنها مبنای عملی اند واغلب در میان حسابدارن نسبت به آنچه آن زمان پذیرفته شده است ، توافق عمومی نشان می دهد. GAAP در افزایش اعتماد به استفاده کنندگان بیانیه کمک می کند که بیانیه مسئول اتحاد باشد . GAAP در مستقل کردن بازبین و حسابرس بسیار با اهمیت است . GAAP به ارزیابی ، فرضیات و قضاوت های حرفه ای زیادی توسط مدیریت و حسابدارن نیازمند است . محاسبه کاهش خرج و هزینه های غیر قابل وصول ، دو مثال می باشند .طرفداری شخصی ، اظهار غلط حقایق ، اشتباهات محاسبه ای و ابهامات ممکن است در سنجش و ارتباط بین رخداد های اقتصادی ، تأثیر بگذارد . بیانیه های مالی ممکن است نسبت به استفاده کنندگان خارجی قابل قبول باشد . علاوه بر این ، اطلاعات بیانیه بایستی در ساختن تصمیمات مفید باشد . موجودیت استاندارها یا اصول برای حسابداری مالی از نظر اعتبار و مفیدیت داده های مالی بسیار با اهمیت است . 

به طور تاریخی علایق عمومی در تنظیم استانداردهای حسابداری مالی ، اثبات شده است .

همانطوری که به مطالعه این استانداردها و روال کار آن می پردازید ، شما توجهات اخلاقی را که اغلب افزایش یافته است را از نظر می گذرانید . حسابداران بایستی از مسایل اخلاقی بالقوه در ارتباط با حسابداری مالی ، آگاه باشند و نسبت به فرمول سازی پاسخ های این مسایل آماده باشند . بازیگر نقش آنها در حالت اخلاقی نیازمند حسابداران است تا تصمیم بگیرند و علاوه بر سازگاری با GAAP ، بتوانند به طور مثبت همکاری کنند . رفتار اخلاقی رمزی ، حسابداری که ارزش اجتماعی پیدا می کند دیده می شود . مسئله اساسی این است که آیا تصمیم یا عمل در یک محکمه عمومی دفاع پذیر است . رفتار اخلاقی از موارد زیرین نیازمند ارزشیابی است :

درستی یا اشتباه بودن آن و ارزش دادن اجتماعی ، نه قانونی یا غیر قانونی بودن عمل . حسابدارن بایستی به تأثیر اعمالشان ، تأثیر استانداردها و شیوه ی حسابداری و عملکرد آنها بر کالای عمومی ، توجه کنند . در غیر این صورت نسبت به انجام جنبه ی عمومی خدمات حسابداری مالی ، شکست می خورند .

حسابداری مالی و دیگر اطلاعت مورد نیاز در تصمیم گیری :

شکل 1-1 تمام مجموعه اطلاعاتی را که ممکن است در سرمایه سازی اعتبارات و تصمیمات مشابه مورد نیاز باشد را نشان می ده. همانطور که می بینید ، حسابداری مالی ، تنها منبع اطلاعاتی استفاده شده در تصمیم گیری محسوب نمی شود.توجه کنید که موضوع اطلاعت مالی نسبت به عقیده بازبین مستقل ، تنها شامل بیانیه های مالی نمی گردد بلکه به عنوان بیانیه هی  مالی یادداشت می گردد.آماده سازی و انتشار بیانیه های مالی از هویت مشاغل ، بر عهده مدیرت آن مشاغل است .  بخاطر اهمیت بیانیه های مالی ، مدیریت اغلب به عنوان بازبین مستقل ، درگیر می باشد تا بیطرفی بیانیه ها تصدق گردد . 

بیانیه های مالی ، مولفه اصلی حسابداری مالی اند و به عنوان ابزار اصولی در ارتباط با معاملات و حوادث اقتصادی دیگر نقش دارند.بیانیه مالی ، جدول بندی رسمی از گزارشات مبالغ دریافتی و پرداختنی از ثبتیات حسابداری می شود . که این ثبتیات توسسط هویت مشاغل نگهداری شده است . این بیانیه نشان دهنده موقعیت مالی موجودیت حرفه در یک زمان یا انواع تغییرات در موقعیت مالی آن در طی دوره ای از زمان می گردد. بیانیه های مالی اختصاصی هویت تجارت ، به هم وابسته اند و اساساً از داده های اقتصادی یکسانی ناشی می شوند.وابستگی بیانیه ها به دلیل گزارش  جنبه های مختلف معاملات یکسان و حوادث کاقتصادی دیگری می باشد که یک موجودیت را تحت تاثیر قرار می دهد . بخاطر اینکه هر بیانیه اطلاعات متفاوتی ارائه می کند ، بنابراین بیانیه اختصاصی ، احتمال دارد یک هدف مجزایی را ارائه دهد یا تمام اطلاعات قبلی مالی لازم را برای تصمیمات ویژه مبذول دارد . 

اطلاعات فراهم شده در یادداشت ها نسبت به بیانیه ها نشان داده شده در تظاهر به بیانیه ها (از قبیل اطلاعتی از خط مشی حسابداری  ، تعریف برنامه ریزی حقوقی یا داده های بخش مالی ) ، اطلاعات گزارش شده را توضیح و افزایش می دهد . علاوه بر این ، اطلاعات تکمیلی از قبیل افشای تاثیرات قیمت های در حال تغییر بر بینیه مالی کمپانی ، در ادامه بحث و تجزیه مدیریت ، به بیانیه و یادداشت های مربوط به آن ، توضیحاتی را می افزاید . کمپانی های زیادی عمداً اطلاعت مالی خاص از قبیل هزینه های مالی برای آموزش کارکنان و مخارج رفاه اجتماعی را فاش می کنند .

این اطلاعات نسبت به بیانیه های مالی یادداشت می شوند و در تکمیل داده ها برای سرمایه گذاری ، اعتبارات و تصمیمات مشابه مفید واقع می شوند.

همانظور که در شکل 1-1 نشان داده شده است حوزه FASP  هدف کلی گزارش دهی مالی می باشد. هدف کلی این گزارش دهی ، نیازرسانی به استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی به طور کلی می باشد نه نیازهای مراجعین خاص . هدف کلی حسابداری مالی خارجی جهت دهی به سمت علایق عمومی است از قبیل استفاده کنندگان خارجی از اطلاعات مالی در توانایی یک شرکت نسبت به تولید جریان نقدینگی شبکه از یک فعالیت عملکردی . این علاقه عمومی در اطلاعاتی از قبیل جریان نقدینگی ، پایه ای برای اهداف حسابداری مالی و جنبه های دیگر این تئوری قرار می گیرد. که در فصل بعدی مورد بحث قرار گرفته می شود. همانطور که شکل 1-1 بیشتر مشخص می کند ، حسابداری مالی ممکن است به سمت اهداف کلی حسابداری مالی خارجی متمایل شود . حسابداری مالی ممکن است شامل آماده سازی گزارشات خاص برای استفاده کنندگان معینی باشد که در موقعیت تقاضای اطلاعات خاص هستند. برای مثال ، یک وام دهنده بالقوه ، از قبیل بانک ، اغلب می تواند اطلاعات مالی افزوده را قبل از تصمیم گیری در مورد قرض دادن مطالبه نماید.

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست