| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت
تاريخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال1357افزايش يافت.  در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت. نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از 105شركت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367ادامه يافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذب نقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي  پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.1  - شركت هاي توليدي 2 - شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند . اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس 19 شركت است و شركت هاي توليدي 298 شركت مي باشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .
 ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.
درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. 
بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. 
بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. 
کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. 
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. 
بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. 
در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. 
البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است. 
کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید. 
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .
 
آيين‌نامة شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار
متن مصوب جلسات مورخ
3/10/80، 10/10/80، 17/10/80، 1/11/80، 15/11/80
 و 29/11/80 و 17/5/84 شوراي بورس
مادة 1   در اجراي مواد 4 و 6 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345، سهام شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار براساس شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه در سه  تابلو به شرح زير پذيرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندي خواهند شد.
مادة 2   ضوابط پذيرش سهام شركت‌ها در تابلو دوم تالار اصلي
1 – شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.
2- شركت بايد سهامي عام باشد.
3 – شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق رأي باشد و 100 درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده‌باشد و هيچ‌گونه امتياز خاصي براي سهامداران شركت وجود نداشته باشد.
تبصره: شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد، در صورت تأييد هيئت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس، قابل‌پذيرش خواهد بود.
4 – حداقل، دو سال از تاريخ بهره‌برداري شركت گذشته باشد.
5 – حداقل سرماية شركت ده ميليارد ريال باشد.
6 – در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 80 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش به 75 درصد كاهش يابد. به‌علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو دوم بورس درج مي‌باشد، بايستي حداقل 500 سهامدار داشته باشد.
تبصره: در مورد شركت‌هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي‌سازي، سهام آن‌ها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركت‌هاي ياد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.
7 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شركت‌هاي دولتي موضوع مادة 4 قانون محاسبات عمومي كشور، نبايد از 49 درصد سهام شركت بيشتر باشد.
تبصره: شركت‌هاي دولتي مذكور در اين بند موظفند حداكثر ظرف مدت 2 سال از تاريخ درج نام شركت در فهرست نرخ‌هاي بورس، وضعيت خود را با شرايط فوق‌الذكر تطبيق دهند.
8 – شركت بايد در دو دورة متوالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد و زيان انباشته نداشته باشد.
9 – نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارايي‌ها، از حدمناسب برخوردار بوده و از 30 درصد كمتر نباشد. در صورتي‌كه نسبت مذكور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، ليكن به تشخيص هيئت پذيرش از حدمطلوب برخوردار باشد، بايد نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي‌هاي ثابت – به قيمت تمام شده – حداقل از 50 درصد كمتر نباشد.
10 – اساسنامة شركت بايد طوري تنظيم شده باشد كه به تشخيص هيئت پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.
11 – شركت بايد داراي نظام حسابداري مطلوب باشد و به تشخيص هيئت پذيرش، در مورد شركت‌هاي توليدي، روش حسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي) استقرار داشته باشد. به‌علاوه دفاتر و حساب‌هاي شركت بايد براساس استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور، نگهداري شود.
12 – شركت متقاضي پذيرش بايد گزارش‌هاي حسابرسي دو دورة مالي متوالي پيش از زمان پذيرش را ارائه نمايد. اين‌گونه گزارش‌ها بايستي توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه واجد ويژگي‌هاي خاص مصوب شوراي بورس نيز باشند، تهيه شده باشد.
13 – براي شركت‌هاي فعال در تالار فرعي كه متقاضي ورود به تابلو دوم تالار اصلي هستند، علاوه بر دارا بودن شرايط فوق، سهام شركت و ميزان فعاليت آن شامل حجم دادوستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهي به زمان ورود، به تشخيص دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بايد از وضعيت مطلوبي برخوردار باشد. در غير اين‌صورت مراتب جهت اتخاذ تصميم به هيئت پذيرش گزارش شود.
مادة 3   ضوابط ارتقاي سهام شركت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلي
شركت‌هاي متقاضي ورود به تابلو اول بايد علاوه بر رعايت شرايط مذكور در بندهاي 1، 2، 3، 7، 9، 10 و 11 مادة يك اين آيين‌نامه مربوط به پذيرش در تابلو دوم، شرايط زير را نيز داشته باشند:
1 – شركت بايد دو سال متوالي قبل از پذيرش، در تابلو دوم فعاليت سودآور داشته باشد.
تبصره: چنانچه شركت قبل از مدت دو سال قابليت پذيرش در تابلو اصلي را داشته باشد، به‌درخواست شركت و تصويب هئيت پذيرش، امكان‌پذير مي‌باشد.
2 – ميزان سرماية شركت از 25 ميليارد ريال كمتر نباشد.
3 – بيش از 70 درصد از سهام شركت نبايد در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. علاوه براين، تا زماني كه نام شركت در تابلو اول بورس درج مي‌باشد بايستي حداقل 1000 سهامدار داشته باشد.
4 – حجم دادوستد و گردش سهام شركت، در شش ماهة منتهي به تاريخ بررسي در هيئت پذيرش به تشخيص هيئت مذكور، بايد از وضعيت مطلوبي برخوردار باشد.
5 – در مواردي كه دبيركل بورس وضعيت شركتي را براي انتقال به تابلو اول واجد شرايط تشخيص بدهد، مراتب را جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهايي به هيئت پذيرش اعلام مي‌دارد.
6 – ارتقاء سهام شركت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلي، با تصويب هيئت پذيرش خواهد بود.
مادة 4   ضوابط پذيرش سهام شركت‌ها در تالار فرعي
1 – شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.
2 – شركت بايد سهامي عام باشد.
3 – شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق‌رأي باشد و 100 درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده باشد و هيچ‌گونه امتياز خاصي براي سهامداران شركت وجود نداشته باشد.
تبصره: شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد، در صورت تأييد هيئت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس، قابل‌پذيرش خواهد بود.
4 – حداقل يك سال از تاريخ بهره‌برداري يا فعاليت شركت، حسب مورد، گذشته باشد.
5 – ميزان سرماية شركت از 5 ميليارد ريال كمتر نباشد.
6 – در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 90 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش، به 85 درصد كاهش يابد. به‌علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو فرعي درج مي‌باشد بايستي حداقل 200 سهامدار داشته باشد.
تبصره: در مورد شركت‌هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي‌سازي سهام آن بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركت‌هاي ياد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.
7 – هرگونه "انتقال" به استثناء "انتقالات فهري" نسبت به بيش از 50 درصد سهام متعلق به هيئت مؤسس يا سهامداران عمده بنا به‌مورد، قبل از پايان سال دوم پذيرش منوط به اظهارنظر كتبي دبيركل سازمان بورس و موافقت هيئت پذيرش خواهد بود.
8 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي موضوع مادة 4 قانون محاسبات عمومي كشور، در زمان پذيرش حداكثر 70 درصد باشد و تا پايان سه سال بعد از پذيرش، اين نسبت بايد به حداكثر 49 درصد كاهش يابد.
9 – شركت بايد در آخرين سال مالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد.
10 – نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارايي‌ها، نبايد از 20 درصد كمتر باشد، در صورتي‌كه نسبت مزبور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، به تشخيص هيئت پذيرش از حدمطلوب برخوردار باشد.
11 – اساسنامة شركت بايد طوري تنظيم شده باشد كه با تشخيص هيئت پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.
12 – شركت بايد داراي نظام حسابداري مطلوب باشد و به تشخيص هيئت پذيرش، در مورد شركت‌هاي توليدي، روش حسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي) استقرار داشته باشد. به‌علاوه دفاتر و حساب‌هاي شركت بايد براساس استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور نگهداري شود.
13 – شركت متقاضي پذيرش بايدگزارش‌هاي حسابرسي حداقل يك دورة مالي پيش از پذيرش را ارائه نمايد، اين‌گونه گزارش‌ها بايستي توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه واجد ويژگي‌هاي خاص مصوب شوراي بورس نيز باشند، تهيه شده باشد.
مادة 5   موارد حذف نام شركت‌ها از تابلو يكم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلي
در صورت وجود يا وقوع دو مورد از موارد 1 تا 6 يا مورد 7 از موارد زير، نام شركت از فهرست تابلو يكم حذف و به تابلو دوم تالار اصلي منتقل مي‌شود، همچنين شركت بعد از حذف از تابلو يكم و انتقال به تابلو دوم، حداقل پس از يك سال مالي – در صورت احراز مجدد شرايط – مي‌تواند درخواست ورود به تابلو يكم را به بورس ارائه نمايد:
1 – به مدت 3 ماه بيش از 70 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. به‌علاوه تعداد سهامداران شركت به مدت سه ماه متوالي يا پنج ماه غيرمتوالي در طول يك سال از 1000 نفر كمتر باشد.
2 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي موضوع مادة 4 قانون محاسبات عمومي كشور به‌استثناي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به‌مدت شش ماه متوالي بيش از 49 درصد باشد.
3 – سهام شركت بيش از 70 روز متوالي يا 120 روز غيرمتوالي در يك سال دادوستد نشود.
4 – حجم دادوستد و گردش سهام شركت طي يك سال، به تشخيص دبيركل سازمان بورس، در حد مطلوبي نباشد.
5 – عملكرد شركت در يك دورة مالي منجر به زيان شده باشد و نتيجة عمليات شش ماهة بعدي شركت براساس صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده، منتج به سود نشده باشد.
6 – نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌هاي شركت به مدت يك سال كمتر از 25 درصد باشد.
7 – شركت مقررات مربوط به افشاي اطلاعات را براساس اعلام بورس رعايت نكرده باشد.
8 – كنترل موارد بندهاي 1 الي 8 فوق و تشخيص حذف نام شركت‌ها از تابلو يكم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلي، با دبيركل سازمان بورس مي‌باشد.
تبصرة 1: سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شركت، مراتب را طي گزارشي با ذكر دلائل مربوطه، به شركت ذيربط، هيئت پذيرش و شوراي بورس گزارش نمايد.
تبصرة 2: تصميمات دبيركل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاريخ اعلام به شركت ذيربط (درصورت اعتراض)، قابل‌تجديدنظر در شوراي بورس خواهد بود.
مادة 6   موارد حذف نام شركت‌ها از تابلو دوم تالار اصلي و انتقال به تالار فرعي
در صورت وجود يا وقوع دو مورد از موارد 1 تا 6 يا مورد 7 از موارد زير، نام شركت از فهرست تابلو تالار اصلي حذف و به تالار فرعي منتقل مي‌شود. همچنين، شركت بعد از حذف از تابلو دوم تالار اصلي و انتقال به تالار فرعي حداقل پس از يك سال مالي – در صورت احراز مجدد شرايط – مي‌تواند درخواست ورود به تابلو دوم تالار اصلي را به بورس ارائه نمايد.
1 – به مدت سه ماه بيش از 75 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهامدار باشد. به‌علاوه تعداد سهامداران شركت به مدت سه ماه متوالي يا 5 ماه غيرمتوالي در طول يك‌سال از 500 نفر كمتر باشد.
2 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي موضوع مادة 4 قانون محاسبات عمومي كشور به‌استثناي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، به‌مدت شش ماه متوالي در يك سال بيش از 49 درصد باشد.
3 – سهام شركت بيش از 100 روز متوالي يا 150 روز غيرمتوالي در يك سال دادوستد نشود.
4 – حجم دادوستد و گردش سهام شركت طي يك سال، به تشخيص دبيركل سازمان بورس، در حدمطلوبي نباشد.
5 – عملكرد شركت در دو دورة متوالي مالي منجر به زيان شده باشد و نتيجة عمليات شش ماه بعدي شركت براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده منتج به سود نشده باشد.
6 – نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌هاي شركت به‌مدت يك سال كمتر از 20 درصد باشد.
7 – شركت مقررات مربوط به افشاي اطلاعات را براساس ضوابط بورس، با تشخيص دبيركل رعايت نكرده باشد.
8 – كنترل موارد بندهاي 1 الي 8 فوق و تشخيص حذف نام شركت‌ها از تابلو دوم تالار اصلي و انتقال به تالار فرعي، با دبيركل سازمان بورس مي‌باشد.
تبصرة 1: سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شركت، مراتب را طي گزارشي با ذكر دلائل مربوطه، به شركت ذيربط، هيئت پذيرش و شوراي بورس گزارش نمايد.
تبصرة 2: تصميمات دبيركل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاريخ اعلام به شركت ذيربط (در صورت اعتراض)، قابل‌تجديدنظر در شوراي بورس خواهد بود.
مادة 7   موارد حذف نام شركت‌ها از تالار فرعي
مواردي از قبيل زيان‌دهي، عدم رعايت سياست افشاي اطلاعات، مطلوب نبودن ميزان فعاليت و حجم دادوستد گردش سهام و عدم عرضة سهام مازاد برحدمجاز، در طي مهلت مناسب، با تشخيص دبيركل سازمان بورس و تصويب شوراي بورس، منجر به حذف نام شركت از تابلو فرعي و انتقال به تابلوي غيررسمي خواهد شد.
تبصرة 1: شركت بعد از حذف از تالار فرعي، حداقل پس از يك سال، در صورت احراز مجدد شرايط، مي‌تواند درخواست ورود مجدد به تالار فرعي را به سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمايد.
تبصرة 2: ورود مجدد شركت به تالار فرعي، موكول به تصويب آن در هيئت پذيرش خواهد بود.
مادة 8   نحوة انجام معامله و حذف نام شركت در تابلوي غيررسمي
كلية معاملات در تابلوي غيررسمي از طريق يك يا چند كارگزار بورس كه از طرف هيئت مديره براي سهم خاص تعيين مي‌شوند، به روش توافقي صورت مي‌پذيرند. كارگزاران در تابلوي غيررسمي سفارش‌هاي خريد و فروش را پس از توافق طرفين معامله، به‌طور همزمان در سامانة معاملاتي قرار مي‌دهند.
تبصرة 1: به‌دليل نبود اطلاعات، سازمان ملزم به اطلاع‌رساني در مورد شركت‌هاي فعال در تابلوي غيررسمي نيست و قيمت سهام معامله شده در اين تابلو در شاخص سهام منظور نمي‌گردد.
تبصرة 2: انتقال مجدد سهام از تابلوي غيررسمي به تابلوي فرعي، پس از احراز شرايط تابلوي فرعي و با گذشت شش ماه از ورود آن در تابلوي غيررسمي انجام‌پذير مي‌باشد.
تبصرة 3: پس از گذشت مدت يك‌سال از ورود سهم به تابلوي غيررسمي، در صورتي‌كه سهم ياد شده شرايط انتقال به تابلوي فرعي را احراز ننمايد، سازمان موظف به حذف نام شركت از تابلوي غيررسمي خواهد بود.
 
منابع  : 
1-سایت اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران 
2-تاریخچه بورس در ایران –دکتر حمید حسینی  
3-قوانین مربوط به بورس در ایران  - حسن معتمد 
  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست