| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت

يك كامپيوتر لپ تاب با برنامه نويسي pic ، ارتباطات وبرنامه هاي عملياتي از ضروريات تجهيزات مدرن امروزي است ،مهندسان ، مديران توليدي، سرپرستان تعميراتي ،تعميركاران فني، تكنسين هاي برق ،تكنسين هاي كارافزار، دستگاههاي تعميراتي، همگي نيازمند به داشتن pic دانش كامپيوتري، آموزش و مهارت در عيب يابي مسائل كامپيوتري مي باشد.

آموزش PIC عموما داراي تاثير ژرفي نخواهد داشت تا زماني كه شخص مورد آموزش به درجه اي حقيي از مهارت درچندين زمينه رسيده باشد،دانش و مهارت در برق، عيب يابي و كاربري كامپيوتر(مديريت كامپيوتر) پيش نيازمندهاي ضروري براي همسان سازي موثر در آموزش PIC پايه است. نويسنده در يافته است كه دوره طولاني له يادسپاري وارد مطالعهشده از يك دوره حرفه اي كه در يك كالج دو ساله محلي( فوق ديپلم)گذرانده مي شود، پرهزينه تر از يك دوره سريع و فشرده در يك كارخانه است.

دوره ايجاد شده توسط كارخانه ها ضرورتا همان مواردي كه در يك كالج دو ساله باشد را پوشش مي دهد. تفاوتهاي عمده د رميزان ساعات تدريس و زمان كارگاه مي باشد. دوره JC چهار ساعت كلاس هر هفته اي براي 15 هفته بود. سرساعت زمان كارگاه براي انجام كارهاي عملي عيني بر روي مسائل ومواردي كه در ساعات اول مبهم به نظر مي رسيد بود زماني اضافي در منزل بر روي مطالعه كارهاي عملي وبرنامه اي نوشتاري سپري مي شود همچنني JC شبانه زمان فوق العاده كارگاه براي PIC ها وكامپيوترها باز مي بود.

بر خلاف آن دوره درون كارخانه اي 5تا8 ساعت در روز مي باشد، فعاليت هاي كلاسي بسيار سريع و فشرده به منظور پوشش دادن مقاديري از موارد در برگرفته شده مي باشد. مربي بسيار با معلومات و با تجربه بوده د رحين اينكه سعي داشتيم برنامه ها را به منظور بررسي چگونگي عملكرد آنها بر تجهيزات در ميز كار آموزش قرار دهيم. مربي نيز مواد درسي دوره را پوشش مي داد. در پايان هر روز ذهن هاي ما انباشته از اطلاعات بود و در پايان هفته همگي دوره را گذرانديم اما به يادآوري آنچه روز اول ياد گرفته بوديم بسيار سخت بود.

فنون پايه عيب يابي مسائل براي هر نوع موقعيت و حرفه اي به كار گرفته شده است.

شناخت واقعي از مسائل براي حل آنها ضروري مي باشد بسياري از اوقات يك عيب ياب بي تجربه در يك يا چندين علت از بروز مسائل دچار اشتباه خواد شد حل كردن دلايل به طور عمومي فقط مسائل را به تاريخ عقب تري به تعويق مي اندازد. تا زماني كه مسائل ممكن است به ابعاد وسيع رشد يابد.

يك مثال اين است كه زماني شخص سردردي را تجربه مي كند و يك مسكن در معمولي مثل آسپرين استفاده مي كند مساله اصلي ممكن است يكي از اين مسائل باشد. چشم ها  نياز به بررسي داشته باشند با تجويز يا عدم تجويز دارو، كشيدگي عضلات، استرس، تومور، گرفتگي رگهاي خوني، يك زخم كهنه، همين مساله در دستگاه نيز اتفاق مي افتد، يك فيوز در مدار مي سوزد و شخص تعمير كار فيوز جايگزين را بر مي دارد وداخل نگه دارنده فيوز قرار مي دهد خيلي چيزها هستند كه ميتوانند سبب سوختن فيوز بر اساس پيچيدگي مدار آن گردند.

جريان برق بيش از حد سبب سوختن فيوز مي گردد، جريان برق بيش از اندازه ممكن است دراشد: بارگيري بيش از حد بر روي سيم حامل، اتصال كوتاه بين سيم ها، سيم هاي اتصال به زمين (granded) مدار كوتاه در سيم حامل، بارالكتريكي اتصال به زمين تحليل رفتن ولتاژ غيره باشد.اگر شخص تعمير كار مشكل مدار قبلي را حل نكند براي جايگزيني فيوز و بازيابي ممكن است نتايج منفي به بار آيد.

اين مساله غيرعادي نيست كه در فرآيند گسترش تعدادي از مسائل جزيي وتداوم عملكرد تنزيل درجه توان عملياتي را داشته باشيم. سپس يك مساله كوچك ديگر ايجاد مي  شود و كل فرآيند با شكست روبرو مي گردد. يافتن واصلاح آخرين مساله ضرورتا توان عملياتي فرآيند را بازيابي نمي كند. فرآيند بازيابي بامديريت مسائل جزيي تداوم مي يابد اما مسائل جزيي ممكن است به فرآيند اجازه شروع مجدد از وقفه كامل ندهد.

تمامي مسائل قبل از اينكه فرآيندبه توانايي كامل عملياتي مستردد گردد مي بايست شناسايي اصلاح گردند.

اين وضعيت در صنعت نيز همانند حالت فردي گسترش يافته است. يك شخص مي تواند به فعاليت خود با تعدادي مسائل جزيي ادامه دهد به طور مثال: خستگي، مسائل فشارخون سفتي شاهرگها، گرفتگي رگها، اما يك اختگي كوچك خون در يك محل نامناسب مي تواند به راحتي سبب مرگ انسان گردد از بين بردن لخته خون براي شخص راحت به نظر نمي رسد وآنها نمي توانندتوانايي كامل عملياتي خود را مجددا به دست گيرند.

 

 

رفع نقص در محل كار(ميدان عملياتي field)

همواره از ابتدا شروع كنيد مگر اينكه تجربيات قبلي چند ديگري را تجويز كنند، از متصدي تجهيزات معيوب سئوال كنيد كه :

-آيا زماني كه مشكل پيش مي آيد دستگاه به كار خود ادامه مي دهد.

-آيا متصدي مي داند ك دليل مشكل چيست اگر چنين است از نظر آنها چه چيزي موجب ايجاد مشكل شده است.

-آيا دستگاه مخارج از رده است.

-بررسي كنيد كه آيا برق (power) وجود دارد.

-مدارشكن را روشن كنيد مطمئن شويد كه سوئيچ قطع برق (disconnect) موتور روشن است و دكمه شروع (start) را به كار بيندازيد.

-از ولت سنج براي بررسي مسير حركت جريان برق در مدار شكن ها يا فيوزها استفاده كنيد اطمينان حاصل كنيد كه ولتاژها در همه مسيرها نرمال هستند ولتاژ عبوري به زمين از هر يك از مسيرها ميسر است.

-نيروي اصلي معمولا 460 ولت برق متناوب (VAC) بين فازها و 272 برق اتصال به زمين است (to ground)

-كنترل و برق (power) 24/208 بين فازها و 120 اتصال به زمين و (VAC) 120 ولت برق متناوب كه به سيستم اتصال به زمين حالت خنثي ايجاد مي كند.

-نيروي كنترل ولتا پايين معمولا 24 به 30 (VAC) ولت برق متناوب و يا برق باتري (VAC) بين فازها واحتمالا اتصال به زمين مي باشد كه معمولا قطب منفي به زمين اتصال دارد.

-حسگرها كنترلي را در ناحيه معيوب بررسي كنيد، وسپس بررسي كامل روي همه حسگرها انجام دهيد. سوئيچ را محدود كرده تا مطمئن شويد آنها در موقعيت صحيح قرار دارند.بررسي كنيد ك آيا داراي برق هستند، برنامه ريزي شده اند، نصب شده اند، داراي عملكرد صحيح هستند.

-اگر زماني مساله پديد آمد گرچه الكتريكي يا مكانيكي باشد مساله بايد تصحيح گردد وكاوش براي حل مشكل از نو آغاز گردد. نقص ظاهرا غيرمرتبط مي توان همان دليل مشكل باشد.

-وقتي بيشتر از يك مساله وجود داشته باشد عيب يابي به صورت تصاعدي مشكل تر خواهد بودتصور نكنيد كه بعد از حل مشكل همه مسائل حل شده اند. مدار عملكرد سابق را براي بازگردان دستگاه به سرويس دهي بررسي كنيد.

-اگر قابل حصول باشد براي رفع نقص نمودار سيم كشي و برنامه PIC را چك كنيد.

-در راديو امواج راديويي متغير (VFD) قادر است با خاموش كردن برق مجددا تنظيم گردد. تا زماني كه صفحه سياه است صبر كنيد وسپس برق را وصل كنيد.

در بعضي از VFD ها ميتوانيد دكمه توقف STOP / تنظيم مجدد reset وسپس دكمه شروع start را فشار دهيد.

-بررسي كنيد كه سيم كشي كامل انجام شده باشد، سيم ها و اتصالات بدون هيچ رشته مسي كه از يك پايانه به پايانه ديگر يا از زمين (to ground) عبور مي كند محكم شده باشد.

-مطمئن شويد كه جوابگويي خنثي مناسب باشد واينكه حالت خنثي تكميل است ومسير باز ندارد.

 

تست كردن دستگاه در كارگاه (shop)

پيش از نصب دستگاه:

-دستگاه را به كارگاه الكتريكي موتور يا مراكز تعمير انتقال دهيد.

-هادي موتور را به ولتاژ 460 متصل كنيد. ويك نوار برق سياه رنگ دور اتصالات بپيچيد.

نوسانات موتور را با مگا اهم منبع بررسي كنيد هر خوانش بين فازها بايد بين يك دو اهم از يكديگر باشد.A به B ، B به C ،A به C.

-از مگا ام منبع براي بررسي ميزان مقاومت عايق بنديها در زمين (ground) و نوسانات موتور به مقياس 500ولت استفاده كنيد.حداقل ميزان 1000 اهم از مقاومت هر ولت از نيروي وارده است كه موتور به آن اتصال خواهد يافت.

-موتور را به هادي تست برق متصل كنيد. رابط محافظ زميني پس از بررسي اينكه هادي تست برق خاموش است از پرش دستگاه هنگام راه اندازي روي ميز جلوگيري مي كند.

دكمه قطع را بزنيد دكمه شروع را فشار دهيد. هادي آرا براي آمپراژ موتور بررسي كنيد. صداهاي نامانوس وحرارت غيرمعمول يا نواسانات را بررسي كنيد. بدنه دستگاه را پاك كنيد دستگاه را خاموش كنيد وسيم برق را جدا كنيد.

 

بررسي دستگاه در محل كار(Field)

وقتي كه يك دستگاه حامل بارالكتريكي بيش از اندازه مي شود يا مدارشكن بپرد و يا فيوز بسوزد مراحل و بررسي هاي دقيقي بايد انجام گيرند.

-مدارشكن اصلي را قفل و برچسب بزنيد.

-پس ميزان مقاومت عايق بندي سيم هاي دستگاه ونوسانات را به وسيله استفاده از مگا اهم سنج بين هادي هاي T1.T2.T3 اتصال به زمين بررسي كنيد.

-هادي T دستگاه را اهم سنج به لحاظ تداوم واهم سنجي، نوسانات بين A به B.

B به C و A به C بررسي كنيد. هر مقاومت بايد بين يك يا دو اهم از يكديگر باشد.

اگر ميزان اهم ها تفاوت عمده اي داشته باشند يا اگر جرياني وجود نداشته باشد به جعبه قطع برق موتور مراجعه كنيد آن را خاموش كنيد ،تست جريان ومقاومت را بر روي هادي هاي T اجرا كنيد. اگر جواب مناسب باشد مساله در سيم هاي دستگاه كنترل كننده به سوئيچ قطع برق مي باشد.

-هر سه سيم را به وسيله جداسازي سيم ها از سوئيچ وپيچيدن آن ها به يكديگر بررسي كنيد به كنترل كننده مراجعه نمائيد واتصال به زمين (ground) را با امگا اهم سنج چك كنيد.

-جريان بين A به C و B به C و A به C را بررسي كنيد يك يا چندين سيم باز يا اتصال به زمين خواهند بود.

-راه حل صحيح كشيدن همه سيم هاي جديد از كنترل كننده به سوئيچ قطع برق موتور است.

هر عاملي كه سبب ايجاد مساله شده باشد امكان وارد به سيم هاي ديگر آسيب رسانده است.

همه سيم ها را جايگزين كنيد.

-اتصال مقاومت موتور به زمين را به وسيله مگااهم سنج سنجيد، اگر جواب زير 000/1500 هم باشد موتور سوخته است (grounded) و بايد تعويض گردد.

-اگر ميزان مصرف دستگاه مناسب اشد هادي هاي دستگاه بين سوئيچ قطع واتصال برق (ورودي برق) جريان برق ومقاومت اتصال به زمين را بررسي كنيد، اگر جواب مناسب نباشد سيم ها را تعويض كنيد.

-اگر همه جوابها مثبت باشند دستگاه رامجددا وصل كنيد قفل را باز نمائيد و براي به كارگيري مجدد جريان كاري برگردانيد. مساله ممكن است ريشه مكانيكي داشته باشد بارگيري بيش از حد موتور امكان دارد در اثر زنجير، تسمه(خراب) بارگيري نامناسب، گيربوكس معيوب يا اشكال فني در برق (power) باشد.

 

كنترل كننده هاي موتور:

بارگيري كامل آمپرها (FLA) را در موتور چك كنيد وتنظيمات ابزار كنترل كننده بارگيري بيش از حد FLA را بررسي كنيد. جديدترين ابزار (OL) قابليت سازگاري با درجه واقعي آنها را دارا مي باشد ودر بعضي از ابزارهاي قديمي (OL) از حرارت دهنده ها براي تنظيم آمپر استفاده مي شود.

-اگر ابزار قطع جريان برق در كنترل كننده ها يك مدار شكن باشد بايدداراي اندازه صحيح باشند.

-اگر ابزار قطع جريان برق (disconnect) يك مدار محافظ دستگاه MCP باشد MCP بايد به اندازه اي متناسب با موتور محافظ باشد وMCP داراي قطعه تنظيمات لغزش است كه بايد درست براساس بارگيري كامل آمپر FLA موتور تنظيم گردد.

با استفاده از يك پيچ گوشتي كوچك آن را روي قسمت پيچدار سر وسيله فشار دهيد وتعدادي از سيزه FLA را جابجا كنيد. مثال يك موتور FLA با 10 آمپر نيازمند ابزار لرزش سنج MCP است كه نقطه لرزش آني آن 130 آمپر است.

-فيوزهاي محافظ موتور بايد المنت دو طرفه يا از نوع محدودساز جريان برق براساس موتور FLA باشد.

كنترل كننده هاي منطقي برنامه ريزي (PLC)

-بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه برق اصلي روشن است.

-بررسي كنيد برق 24V ولت موجود است.

-ناحيه داراي نقص را مشخص كنيد.

-عملكرد و حسگرها را در ناحيه داراي نقص بررسي كنيد.

-ورودي حسگرها را به PLC بررسي كنيد.

PLC را به لحاظ تغييرات در وضعيت حسگرها كه موجب تناسب ورودي LEP بر PIC براي قطع /وصل مي باشد را بررسي كنيد.

-خروجي كنترل شده به وسيله ورودي را بر نمودارند باني شكل PLC شناسايي كنيد.

-اطمينان حاصل كنيد كه خروجي LED داراي چرخه روشن وخاموش (off/on) با ورودي مي باشد.

-چك كنيد كه ولتاژ خروجي درست مي باشد و داراي چرخه روشن وخاموش با ورودي است.

-ابزار خروجي را در محل خود قرار دهيد واطمينان حاصل كنيد كه ولتاژ به وسيله مي رسد. وداراي چرخه جريان برق با ورودي آن ميباشد.

-اطمينان حاصل كنيد كه خروجي به درستي كار مي كند(سيم پيچ سولفوئيد (استوانه اي) سيم پيچ رله (يدكي) ،سيم پيچ كانكتور(مماسي) و غيره.

-واحد ورودي و خروجي در يك ناحيه يا مدار مي توانند داراي نقصان باشند و داراي عملكرد صحيح در مدارهاي ديگرباشند.

-اگر ميدان الكتريكي هر مدار به وسيله فيوز محافظت نشده باشند مدار واحد داخلي تبديل به يك فيوز مي شود و ميتواند توسط يك رشته كوتاه مدار يا هر موقعيت غيرعادي ديگر از بين برود.

-مدار مدولار (modular) را بررسي كنيد اگر نامناسب باشد مدولار را بعداز تصحيح شدن ميدان الكتريكي ميدان الكتريكي بايد تعويض كنيد.

-پيش از هرگونه تغيير در جريان مدولار اصلي وبرق 24v ولت، PIC را خاموش كنيد 

-شكل را با قطع سيم ها در محل جريان برق مشخص كنيد بين سيم هاي مدار كوتاه واتصال زميني (graound) بامدار كوتاه را بررسي كنيد. جريان برق كوتاه در سيم جايگزين شده است. قطعه اتصال به زمين ، مدار كوتاه ، عملكرد مكانيكي و الكتريكي حتي زماني كه مساله در سيم ها يافت شود همواره وسيله را براي نقص ديگري بررسي كنيد.

مساله در سيم ها مي تواند سبب پيش آمدن مشكل در وسيله گردد و يا بالعكس. اگر قطعه معيوب باشد آن را تعويض كنيد وسپس قبل از به كارگيري آن كل مدار را چك كنيد مجددا براي حصول اطمينان از عملكرد صحيح مدار و مدولار را چك كنيد.

منبع تغذيه مدولار را بررسي كنيد. اگر خروجي وجود ندارد برق را قطع كنيد و منبع تغذيه را تعويض نمائيد. بك پلن (back plane) ميتواند عمل كنيد مدولارهاي داراي برق و بدون برق مي توانند موجب عملكرد نامناسب بك پلن گردند.

-گاهي اوقات PIC ميتواند با استفاده از كليد سوئيچ تنظيمات مجددا تنظيم گردد.

اطمينان پيدا كنيد كه خاموش بودن PIC سبب وقفه در عملكرد مجموعه برنامه هاي فرعي نمي شود. كليد سوئيچ را كاملا به منتهي اليه سمت راست بچرخانيد بعد از 15 ثانيه به منتهي اليه سمت چپ بچرخانيد، صبر كنيد پس آن را به وضعيت وسط باز گردانيد اين عمل مي بايست باعث تنظيم مجدد برنامه وتوانايي راه اندازي مجدد گردد.

برنامه PIC ميتواند داراي قفل يدكي (latch relay) باشد و بدون هيچ تنظيم مجدد تحت تاثير شرايط واقعي قرار گيرد كليد سوئچ تنظيمات ممكن است تاثيري بر روي قفل نداشته باشد سعي كنيد برق را د رPIC خاموش كنيد و دوباره به حالت روشن برگردانيد. اين عملكرد امكان دارد قفل را مجددا تنظيم نمايد و به برنامه امكان شروع مجدد مي دهد.

يك PIC معمولا قسمتي از يك مدار كنترل تغذيه با 120VAC ولت برق متناوب از طريق 12V 460/ ولت ترانسفور ماتور به عنوان بخشي از يك سيستم با موتورهاي كنترل كننده ها، مدارهاي ايمني وديگر كنترل كننده ها شكل گرفته است، گهگاه چرخه اصلي برق 480V ولت روشن يا خاموش مي باشد كه براي تنظيمات مجدد مدارهاي ايمني وكنترلي ضروري است.

-مالكيت واستفاده از نمودار نردباني شكل به روز شده نمودار سيمي ساده نمودارها ودستورالعمل هاي توليد كننده ،مهارتهاي عيب يابي،دانش  اپراتوري و زمان همگي براي حل پيامدهاي دربرگرفته در تعميرات يك خط توليدي مدرن مورد نياز است.

 

در مورد نويسنده:

سري بوش آموزش الكتريك پايه را در دانشكده دريايي امريكا در سال 1957 به پايان رساند و به عنوان برق كار، سرپرست الكتريكي، مهندس رشته الكتريك سرپرست تعميرات نگهداري ،رئيس تعميرات نگهداري مديرتعميرات يا مهندس ماشين آلات براي 47 سال بود آقاي بوش به درجه MSC برق كاران نائل آمد. به عنوان ملوان زيردريايي خبره ومتخصص Marine Electricial (برق كاردريايي) در IBEW& MFU ومتخصص خبره در تعميرات الكتريك در Teamsters,IBEW,GBBA,VSW (اسم كشتي بود.

دارنده گواهينامه مهندسي برق از گارد ساحلي امريكا براي ناوگان بازرگاني ومتخصص برق تاسيسات نيز بود.

 

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست