| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت

پس از مطرح شدن مبحث جامعه اطلاعاتي در جهان وتصويب اصول وطرح اجرائي آن در ژنووتونس بحث شهرهاي الكترونيك ودولت الكترونيك بسيار جدي تر شده است. جامعه جهاني با شعار جامعه اطلاعاتي به دنبال تبيين شهرهاي الكترونيكي است. در واقع شهر الكترونيكي عبارت است از دسترسي الكترونيكي شهروندان به خدمات سازمانهاي شهري به صورت شبانه روزي وهفت روز هفته به شيوه اي قابل اطمينان امن ومحرمانه در اين مقاله در قالب چهار بخش به اين مسئله مي پردازيم:

1)مزاياي ومفاهيم شهر الكترونيك

2)مدل شهر الكترونيك

3)شهر الكترونيك درايران

4)دموكراسي الكترونيك

الف- مزاياي شهرالكترونيك: اين شهرها تفاوت عمده اي با شهرهاي سنتي دارند. در اين شهرها بسياري معضلات ومشكلات شهرهاي سنتي مانند آلودگي هوا،ترافيك، انتظار در صفوف اماكن خدمات رساني عمومي،هزينه هاي زياد نگهداري وتوسعه سيستم حمل ونقل و بزرگراههاي شهري وجود ندارد. شهر الكترونيك از ديد يك كاربر سايت است كه از آن دسترسي به تمام خدمات شهري ممكن است.

اين وب سايت درگاه ناميده ميشود.

زمان هايي كه با استفاده از امكانات شهرهاي الكترونيك براي شهروندان ذخيره مي شود را ميتون با مطالعه، استراحت، رسيدن به خانواده، تفريح وامور فرهنگي ومذهبي يا هر كار دلخواه ديگري صرف كرد.

در شهرهاي الكترونيك انجام كليه فعاليت هاي بانكي اداري،تجاري، تفريحي، اطلاعات، علمي، آموزشي ،سياسي، مسافرتي، درماني، كاريابي ازطريق اينترنت انجام مي شود.

در اين شهرها ادارات مجازي هستند كه روي اينترنت قرار دارند و تنها با استفاده از آدرس سايت ادارات به آنها دسترسي مي توان پيدا كرد. بانكداري الكترونيك يعني انجام امور بانكي با استفاده از فناوري اطلاعات در اين شهر ها رايج است. در ايران نيز برخي فعاليت ها در اين زمينه انجام شده است مانند كارت اعتباري، سيستم هاي خودپرداز و…

دولت الكترونيك:

ارائه خدمات دولتي از طريق اينرنت به شهروندان است. با ايجاد دولت الكترونيك شهروندان به راحتي مي توانند با سازمان هاي دولتي ارتباط برقرار كنند. خدمات دولت الكترونيك معمولا از طريق يك وب سايت واحد صورت مي گيرد.

تجارت الكترونيك در اين شهرها رايج است. تجارت الكترونيك يعني انجام امورتجاري از طريق اينترنت.

آموزش الكترونيكي به معناي يادگيري و تحصيل از طريق اينترنت از تسهيلات ديگر اين شهرها است.

در اين شيوه جديد يك وب سايت نقش مدرسه را بازي مي‌كند و دانش آموزان با مراجعه، به وب سايت مي توانند به صورت مجازي در كلاس هاي درس حضور يابند. معلمان از طريق وب سايت مزبور مطالب درسي را ارائه مي كنند. فضاي حاكم بر كلاس ها فضايي زنده وپويا است.

فعاليت هاي سياسي يكي از مهمترين اموري است كه افراد در جامعه مبتني بر دموكراسي به آن مي پردازند. در راي گيري الكترونيك، شهروندان به پاي صندوق هاي راي كه بر روي اينترنت قرار دارد مي روند و كار راي گيري را انجام ميدهند.

در شهر الكترونيك بيماران به پزشكان الكترونيكي مراجعه مي كنند ونسخه هاي دارويي خود را از طريق اينترنت از آنها دريافت مي كنند. 

در شهرهاي الكترونيك ما با يك مفهوم جديد روبرو هستيم و آن مفهوم شهروند الكترونيكي است.

شهروند الكترونيك فردي است كه با فناوري اطلاعات آشنايي داشته باشد و بتواند از خدمات الكترونيكي يك شهر الكترونيك استفاده كند.

مهمترين مزاياي شهر الكترونيك:

1)فراهم آوردن دسترس شبانه روزي به تمام نقاط شهر

2)فراهم آوردن شرايط يادگيري از راه دور

3)ارائه خدمات از طريق اينترنت به مردم

4)ترويج تجارت وداد وستد از طريق اينترنت

5)ارتباط بهتر سازمان ها وارگان هاي مختلف شهر با يكديگر

6)كاهش بروكراسي وفساد اداري

7)كاهش ترافيك شهري 

مهمترين موانع و مشكلات بالقوه رودروي شهر الكترونيك عبارتند از:

1)عدم سرمايه گذاري لازم جهت به روز آوري اطلاعات و حفاظت از سيستم ها

2)عدم وجود نرم افزارهاي لازم ويا عدم كارايي آنها

3)عدم دسترسي مردم به اينترنت

4)از بين رفتن حريم شخصي افراد

5)عدم وجود نيرو متخصص كافي براي اداره شهر الكترونيك

6)آسيب پذيري فرهنگي جامعه به علت ورود فرهنگ هاي نوين

ب-مدل شهرهاي الكترونيك

اين مدل از چهار بخش تشكيل شده است

1)زندگي الكترونيك 

2) سازمان الكترونيك

3) دولت الكترونيك

5)زير ساختار الكترونيك

زندگي الكترونيك: شامل چهار جز مهم است

1)آموزش الكترونيك

2)تفريح الكترونيك

3)ارتباطات الكترونيك

4)تراكنش الكترونيك

 

در سرتاسر جهان سبك زندگي انسان در اثر استفاده از ابزارهاي اطلاعاتي تغيير يافته است

e-learning به صورت ايجاد مدارسي و دانشگاه هاي مجازي و….است.

تفريح الكترونيك شامل تاسيس كتابخانه هاي مجازي ،خدمات توريست، موزه ها ونمايشگاههاي مجازي و… است.

ارتباطات الكترونيك موارد زير را دربر مي گيرد:

پست الكترونيك، چت روم ها. تلفن گويا،سيستم هاي ATM

تراكنش الكترونيك يعني نقل و انتقال وجوه مالي براي خريد،دادوستد معاملات از طريق اينترنت

ج-شهرالكترونيك در ايران

مهمترين اقدامات ايران در جهت ايجاد شهر الكترونيك شهر الكترونيك كيش وشهر الكترونيك مشهد مي‌باشد.

شهرهاي بزرگ ايران با مشكلات عديده اي مانند ترافيك و آلودگي هوا،توزيع نامناسب خدمات شهري روبرند كه فقط با ايجاد شهر الكترونيك قابل حل است. بانكداري الكترونيك در ايران به سرعت د رحال رواج است.

دانشگاه مجازي و مدارس مجازي نيز در حال گسترش مي باشند.(1)

د-دموكراسي الكتروني: كاربردشبكه الكتروني براي ايجاد نوع مستقيم تري از دموكراسي براي اتصال فرايند نمايندگي و همه پرسي هاي حمايتي از طريق شبكه و مناظرات آنلاين براي تصميم گيري درباره موضوعات سياسي دولت.

از نظربرخي انديشمندان انتقادنگر اين يك تعريف خوشبينانه است. منافع بازيگران اصلي فضاي سايت شامل شركت هاي مشترك، نخبگان اجتماعي ودولت ها را بايد در نظر گرفت. دموكراسي الكتروني شمشيري اوليه است وميتواند به اقتدار مردمي و يا عوام فريبي منجر شود. اگر قرار باشد دموكراسي الكتروني در فضاي سايب اجرا شود چگونگي بنا كردن ومحدوده به كارگيري آن بسيار مهم است.

بايد راهكار خاصي را براي سياست هاي رسانه اي ارايه كرد يعني جلوگيري از انحصار هاي افقي به معني اطمينان از اين كه در هر بازار رقابت و در تعداد بازارهايي كه يك كارگزار مي تواند وارد شود محدوديت وجود داشته باشد.

جلوگيري از انحصاري شدن عمودي يعني بايد از مالكيت متقابل (cross-ownership) جلوگيري كرد يعني مالكان محتوا اجازه مالكيت امكانات نقل وانتقال را ندارند.

در اين صورت ميتوان به گفتمان باز درفضاي ساير اميدوار بود.(2)

بحث ونتيجه گيري:

امروزه اينترنت در سراسر جهان به انحناء گوناگون در فرايندهاي سياسي به كار گرفته ميشود وتاثيرات مختلفي نيز بر هر يك از كشورهاي دنيا دارد.

پژوهش هاي گوناگون نشان داده اند كه تاثير اينترنت در تمام فرهنگ ها يكسان نيست وعوامل متعددي در تاثير اين تكنولوژي بر كنش سياسي دخيل اند. اما بايد به اين موضوع توجه كرد كه ديگر نمي توان سياست را از وب جدا كرد اما يك مساله مهم باقي مي ماند و آن اين كه گمنامي يكي ازويژگي هاي وب و اينترنت است وممكن است در نهايت منجر به تخلف وفساد افراد خاصه سياستمداران گردد. لذا به منظور استفاده سياسي از وب بر محققان لازم است فرضيات تحليل خود را بشناسد والگوهايي براي كنش سياسي در اينترنت در سطح طراحي مي كنند كه در بردارنده طيف وسيعي از كنش هاي سياسي در سطح بين المللي باشند.

 

1-شهر الكترونيك ، جلالي.علي اكبر

انتشارات دانشگاه علم وصنعت ، چاپ 1382

2-مقاله دموكراسي وفضاي سايبر

مترجم: زكوت روشندل، عبدالرضا برگرفته از سايت IRANWSIS

 

ترجمه مقاله به سوي دموكراسي الكتروني

 

دموكراسي پايه جوامع مدرن غربي است. دموكراسي پايه آزادي وعدالت و ارزش ويژه اي شمرده ميشود كه براي آن قرن ها جنگيده اند.

امروزه آن با چالشي جديد( البته از نوع مثبت) روبرو است.

رشد اينترنت و ارتباطات دور فراگير، يك عصر دموكراسي الكترونيك را وعده مي دهند، يا به طور خلاصه e-democracy

ما قادريم از طريق تلفن ،پيام متني يا روي وب و يا ازطريق تلويزيون هاي تعاملي رأي مي دهيم.

حركت هايي در سرتاسر اروپا و هر جاي ديگر به منظور كشف شيوه هاي راي دادن، نوآوري به منظور گسترش مكانيسم e-government و به طور عمومي اين انتظار كه موسسات دموكراتيك ما در عصر جامعه اطلاعاتي تحول مي يابند پديد آمده است.

علي رغم هيجاني كه تكنولوژي آورده است خيلي از تصاوير جاري براي استفاده از آن تقريبا به طور كلي قراردادي هستند: بحث سياسي و گفتمان، همه گزينگران را از طريق رشد مكان هاي گفتگوي الكتروني، بسيار بيشتر به حساب مي آورد ،افكار سنجي آسانتر سريعتر وارزانتر از طريق وب ميشود، راي دادن ممكن است از طريق يك تكه كاغذ انجام نشود بلكه از طريق كليك كردن روي يك وب سايت يا فرستادن يك پيام متني انجام شود.

دموكراسي الكتروني كه به ميزان زياد گسترش يافته است به سادگي بعنوان مرتبط كردن فرايندهاي سياسي و دموكراتيك قرون 19و20 از طريق مكانيسم هاي تكنولوژي‌هاي مدرن اطلاعات و ارتباط تصور ميشود. هنوز مكانيسم هايي كه قادر به اجراي واقعي تر ايده آل هاي دموكراتيك باشند وجود دارند.

امروزه براي عموم ممكن است كه در تصميم گيري هاي سياسي به شيوه هاي زيادي شركت كنند. هدف بينش گسترده تري است كه برنامه TED مي خواهد آن را كشف كند.

هدف ما طراحي شيوه هاي مدرن تحليل تصميم گيري وحمايت تصميم گيري، مستقر كردن روي WWW ، به منظور مشاركت عموم در تصميمات كه روي آنها اثر مي گذارد.

بيش از رفرنداوم الكتروني، بينش ما، سرمايه داراني را كه به شكل دادن حق انتخاب ها و چشم اندازهاي مشترك كمك مي كنند را درنظر مي گيرد بحث كردن و ارزيابي نزديكي ها واعتمادها ، روبرو شدن با نامشخصي وحركت به سوي يك نتيجه متعادل هدف برنامه TED   (حمايت ازتصميم گيري پيچيده براساس اينترنت) است.

اكنون …………..

عمده ترين تصميم هاي اجتماعي اثراتي دارند، معمولا اثرات نامشخص، روي خيلي stakeholders جدا از اين كه  آنها مستقيما براي تصميم گيري مسئولند و آنها كه از پيامدش سود مي برند. در چنين موقعيتي چشم اندازهاي متفاوتي براي اين كه كنار هم گذاشته شوند و متعادل شوند مورد نياز است با منظور اين كه يك مسير مورد توافق براي عمل بدست بيايد وعمل شود.

Stakeholder: شخصي است كه يك فرد است و يا يك قسمت از گروه بزرگتري است كه ممكن است يا گمان مي رود كه آنها ممكن است بوسيله پيامدهاي بالقوه يك تصميم تحت تاثير قرار گيرند. تصميمات ممكن است در ارتباط با موضوعات چند مليتي يا ملي، محلي يا منطقه اي باشد. بعضي وقت ها تصميمات به عملكرد معمولي جامعه وابسته است وبرخي اوقات به بازگشت به وضعيت معمولي بعد از تعدادي رويداد مهم وابسته است شايد يك سيل يا ريختن نفت از يك تانكر نفت يا مثل بحران آبرو در Galicia.

Stakeholder ممكن شامل اجتماعات محلي و اتحاديه ها يا نيروهاي كار صنعتي، موسسات نظير گروه هاي مصرف كننده يا محيط زيست يا در يك ظاهر متفاوت، عامه مردم، باشد.

در سطوح منطقه اي و ملي، يك مقررات گذار حكومتي يا برنامه ريز اداري اغلب با تصميمات هماهنگ كننده يا تاييدي سروكار دارد.

براي دست يافتن به چنين تصميماتي در يك شيوه دموكراتيك و جامع ، نياز براي بحث بين همه stekeholder ها بعنوان مزايا ومعايب سياست ها وموارد نامشخصي راكه شامل ميشود وجود دارد. هنوز فرايند تصميم گيري از جامع بودن دور است. معمولا فرايند با گروههاي كوچك شروع ميشود كه ايده هاي را با هم مي گيرند و در يك شيوه به طرف جلو تصميم مي گيرند براي مثال يك كمپاني ممكن است بخواهد كه يك سايت waste بسازد. طراحان به كمپاني احتمالات گوناگون را نمايش مي دهند روي يك يا دو تحليل مزايا و معايب آنها از نظر خودشان ممكن، متمركز مي شوند. يك تصميم روي يك مورد گرفته ميشود و سپس يك موقعيت توسعه پيدا مي‌كند براي بدنه مقررات گذاري يا حكومت منطقه اي كه ما به طور خلاصه اوليا امور مي ناميم.اوليا امور اول مورد را مورد آزمايش قرار ميدهد تا آيا آن با نيازمندي هاي قانوني متناسب است و اگر اين طور سپس آنها جامع تر و نزديك تر بحث خواهند كرد. نتايج اين (در اصطلاح سياست واجتماع) يك فرايند كه تقريبا به طرز اجتناب ناپذيري منجر به درگيري مي شود بدليل چيزي تاكنون پشت درهاي بسته در اصطلاح تصميم گيري عقلاني انجام ميشود. يك فرايندي كه مشخصا فاقد خلاقيت است.

بدليل اين كه فقط يك چشم انداز وارد فاز تشكيل مساله مي شود. در ضمن اين كه متفاوت تر وديدگاههاي بالقوه كاتاليزوري مي توانند به صحنه بيايند،مكان هاي سنگر بندي شده احتمالا تسخير مي شوند.

در برخي شرايط تصميم گيري در پاسخ به موضوعات پيش بيني نشده رخ مي دهد، شايد يك فاجعه محيطي. معمولا آن هنوز به گروه هاي كوچك افراد به منظور ترسيم كردن يك شيوه آينده گراي قبل از عامه و stakeholder هاي مشاور تعلق دارد.

در واقع وضع هاي اضطراري با توجه به كمي وقت و نياز براي تصميم گيري قاطعانه دارند اما در بسياري از موقعيت هاي ديگر زمان زيادي براي شيوه هاي كاري جامع و مشاوره اي وجود دارد مشخصا نتيجه اي بدي با استفاده از اين شيوه ها در موارد تصميم گيري در موارد بازسازي و جلوگيري از رويدادهاي ناگوار در آينده بدست مي آيد.

رويا………..

www و ساير شالوده ارتباطي يك مكانيسم براي دربرگرفتن stakeholder ها خيلي زودتر از ساير فرايندهاي فراهم ميكند. روش شناسي تصور شده براساس يك ابزار www مشترك براي فراهم آوردن حمايت از تصميم گيري و يك شالوده ارتباطي براي حمايت كردن از تعاملات stakeholder است.

آن تشخيص مي‌دهد كه شهروندان نه تنها آرزو دارند كه درباره موضوعات مهم مطلع شوند بلكه همچنين عقايدشان را در شيوه اي كه بتوانند روي فرايند تصميم گيري اثر بگذارند به وضوح بيان كنند. ابزارهايي كه به همه احزاب در فهم موضوعات وهمچنين ساختن يك فهم مشترك بين همه stakeholder ها كمك مي‌كند.

به خصوص آنها حمايت ميكنند از:

1)شناسايي ساختار موضوعات كليدي ،فراهم آوردن چشم اندازهاي تفسيري متفاوت درباره اثرات احتمالي ونامشخص

2)تشخيص stakeholder هاي متفاوت و ويژگي هاي علايق شان 

3)تشخيص خبرگان كه ممكن به فهم نامشخص ها كمك كند.

5)ايجاد يك تحليل بيروني ، بدست آوردن درك هاي نخستين ازمسئله

6)ساختن يك تحليل جامع درباره قضاوت هاي ارزشي و نامشخص شامل نصحيت خبرگان وديدگاههاي متفاوت stakeholder

7)كشف اجماع ممكن از طريق يك تحليل حساس جامع، بنابراين اشاره كردن به يك تصميم متعادل 

8)ارتباط از طريق فرايند با همه گروه ها اجتناب از استفاده فاكتورهاي وحشت، اصطلاحات ويژه ، پدرسالاري و ديگرزبان هاي گمراه كننده

9)نگهداري ازسطوح مناسب امنيت كه ممكن متفاوت باشد در طي فرايند تصميم گيري از اختفا كامل به افشاگري كامل 

10)مستندسازي فرايند در شيوه اي كه عقلانيت پشت تصميم نهايي را توضيح دهند واجازه دهند به همه stakeholder ها واستدلال را كشف كنند.

به طور خلاصه به قول levy ،تصورها يكي از اصول اساسي دموكراسي الكتروني است: آن نيست يك موضوع كه اجازه دهيد به توده ها براي راي دادن فوري به پرسش هاي ساده اي كه به صورت عوامفريبانه مطرح شده اند اما از طريق ترقي دادن راه حل هاي مداوم و پر جزئيات و راه حل هايي كه از راه تشريك مساعي بدست آمده است و تا حد امكان نزديك به گروه هاي مرتبط 

تحليل تصميم: پس از بسياري از سالها تحقيقات علم تصميم گيري يك فهم از اين كه چطور مردم بايد تصميم گيري كنند را فراهم كرده است و چطور مردم بايد تصميم گيري كنند را فراهم كرده است و چطور آنها تصميم گيري مي كنند و چطور آنها ممكن براي بهتر شدن حمايت شوند وتصميمات آگاهانه تري بگيرند به ويژه روش شناسي تحليل تصميم Bayesian توسعه داده شده است براي فراهم كردن ابزارهاي مركزي براي چنين حمايت هايي مثل درخت هاي تصميم دياگرام هاي تاثير مدل هاي كاربردي چند ويژگي و تحليل حساسيت همه اين موارد اثر روش هاي Bayesian به وقت خواندن مقالات در مجلات عمومي مثل science و Economist . مشخص مي شود.

روش هايي كه به روشني مدلسازي تصميم اساس ذهنيت را مورد توجه قرار داده اند كه به طور طبيعي به دليل موضوعات زيادي كه نمي توانند بدون ابهام تعريف شوند بوجود آمده اند.

تحليل تصميم درباره تجويز انتخاب يك عمل نيست ترجيحا هدفش افشا و كشف كردن فرضهاي ذهني است. تحليل تصميم وابزارهاي حمايت از تصميم به طور كارايي توسعه يافته اند كه آن مستقيما براي حمايت از استراتژي تصميم سازي درون يك گروه انفرادي تصميم سازان با دلايل عيني است.

چنين تصميم سازاني به طور عمومي در وظايفشان بوسيله فرايند زير حمايت مي شود:

1-تحليل گران با تصميم سازان كار مي‌كند ساختار بندي مسئله، كشف موضوعات وآشكار كردن اهداف، استراتژي هاي ممكن ونامشخص 

2-تحليل گران يك مدل تصميم مي سازند كه شامل تصميم سازان وتوسعه فهم ساختارشان است.

3-مدل با داده هاي كيفي اشغال مي شود وبه طور كيفي قضاوت ها رمزگزاري شده از خود تصميم سازان و يا از ناصحين خبره استنباط مي شود 

4-مدل براي فراهم آوردن راهنمايي مقدماتي در مورد انتخاب يك استراتژي تحليل شده است. اگر چه اين راهنمايي معتدل شده است و از طريق تحليل فوق العاده حساس ارتقاء داده شده است كه تصميم گيران را براي فهم عميق تر موضوعاتي كه با روبرويند هدايت مي‌كند و به آنها نشان مي‌دهد چطور بهتر است اين ها را از طريق انتخاب يك استراتژي متعادل مي‌كنند.

5-بعنوان يك نتيجه از اين فهم تصميم سازان يك استراتژي براي اجرا و ارتباط با stakeholder هاي متفاوت انتخاب مي‌كند.

اين فرايند البته از مدل خطي پرجزئيات و تكراري و مجموعه اطلاعات وقضاوت استنباطي متداول دور است.

پنج مرحله طراحي شده درباره مهارت از ديسيپلين هاي متفاوت از علوم رياضي و محاسباتي (مثل در ارتباط با اجزا الگوريتم روش ها) گرفته تا علوم رفتاري و شناختي(مثل در ارتباط با موضوعات كليدي ارتباطات) ريشه گرفته اند اگر چه نقاط كليدي بريا توسعه هاي مركزي درون پروژه TeD عبارتند از:

1)بيشتر پيشرفت اخير در تحليل تصميم متمركز است روي مراحل 2و3و4 (مقطع را ببينيد)

2)در مرحله 5 براي ارتباط برقرار كردن با stakeholder هاي در شيوه هاي كار و حساس ودرست تاكيد كم داده شده است.

3)تاكيد كم يا هيچ به تشكيل ارزش هاي گسترده تر stakeholder ها داده شده است.

 

نكته آخر توجه ويژه در موقعيت موضوعات عمومي كه اجبار قانوني يا اخلاقي دارند تا به ارزشها پاسخگو باشد و به همه مردم حوزه انتخابي كه آنها نمايش مي دهند مربوط باشند.

به موازات اين روش ها پيشرفت هاي نرم افزاري و رياضي يك رشد مشخص در خيلي از حوزه هاي ارتباطات حساس و واضح و با اهميت بين عموم  وحكومت ،‌قانون گذاري وقسمتهاي ديگري درباره موضوعات وابسته به خطر وجود دارد.

مثال: تصميم گيري درباره يك راه ميان بر

تصميمات برنامه ريزي درباره راه هاي ميانبر با ندرت بدون جر و بحث بوده است. آنهايي كه در شهر زندگي مي كنند پيشنهاد راه ميانبر را قويا مطلوب مي دانند بدليل كاهش در ترافيك وافزايش در ايمني كه آن به شهر آنها مي آورد.اما اغلب اثرات محيطي راه هاي پيشنهادي طوري است كه stakeholder ها با برنامه ها مخالفت مي‌كنند. موقعي كه ما تشخيص مي دهيم كه هيچ ضمانت اي وجودندارد، ما باور مي‌كنيم كه پيامد فرايند زير جامع تر است واحتمالا به انعطاف بيشتر و بحث هاي سازنده تر وشايد يك تصميم اجتماعي منجر مي شود.

بعنوان يك بحث عمومي در مورد نياز براي يك شروع يك راه ميان بر برنامه ريزي مسئولان يك بحث عمومي از طريق وب را به منظور جمع كردن افكار از طريق اجتماع ايجاد مي‌كند. موضوعات مشخص مسيرهاي ممكن جايگزين ها نظير طرحهاي مديريت ترافيك در شهر طرح هاي گوناگون ابتدايي و ادامه وضع موجود در صورت نبودن مسير جايگزين

طراحي درباره موضوعات مشخص شده و همچنين درباره خط مشي هاي برنامه ريزي مسئولان يك مدل تصميم گيري ابتدايي براي مقايسه چندين آلترناتيو با وضعيت موجود درست مي كنند.

مدل ارزيابي معيار منعكس شده در بحث را در بر مي گيرد.

با استفاده از مدل مسئولان به يك تصميم گيري اوليه درباره موضوع اقدام مي كنند و روي وب سايت قرار مي دهند. مدل تعاملي است و مردم ميتوانند آن را از طريق گذاشتن اهميت شان وكشف اثر اينها در رتبه بندي مورد بررسي قرار دهند.

گردهمايي هاي عمومي از طريق كامپيوتر امكان بررسي هاي بعدي را از طريق تكنيك‌هاي تحليلي حساس را ميدهد.

رسانه محلي، بحث را با استفاده از گرافيك هاي شهودي كه در نرم افزار تحليل تصميم گيري يافت ميشوند گزارش مي‌كند.

در سرتاسر مراحل برنامه ريزي مسئولان به بحث آزادانه وارد مي شوند.

بعد از يك زمان كافي تصميم از طريق عقايد جمع آوري شده بوسيله تعاملات stakeholder ها و مردم با مدل مورد بازبيني قرار مي گيرد.

يك مدل پيچيده تر ممكن از طريق جايگزين هاي تصفيه شده و با درجه بالاتر ساخته شود. مسئولان برنامه ريزي از مدل هاي پيچيده تر وتجديد نظر شده به عنوان يك پايه براي تصميم شان واحتمالا يك سيكل بحث با مردم استفاده مي كنند.

در سرتاسر فرايند، استفاده ازمدل هايي كه دوره نياز دارد بوسيله توضيحات واضح مورد حمايت قرار مي گيرد.

براي ساختن يك فهم مشترك، موضوعات بين stakeholder ها جستجو مي شود و به آنها اجازه مي دهند تا بحث ها را به وضوح ببيند، و به شيوه متداولاتي دردرگير كردن بيشتر يك گستره بزرگتر از stakeholder ها در فرايندهاي تصميم سازي.

والبته، حركتي به سوي دولت الكترونيك ودموكراسي الكتروني با مشاركت بيشتر شهروندان از طريق استفاده از WWW وجود دارد. پروژه ما تشخيص ميدهد كه رشد در قدرت محاسبه ومحيط گرافيكي وب هر دو با رشد در دستيابي به اينترنت، ابزارهايي را براي بدست آوردن فهم بدست آمده از طريق تصميم فراهم كرده است وابزارهايي را بيرون اتاق هاي در بسته تصميم سازان تامين كرده است.

و به طور حداقل، استدلال پشت تصميمات به stakeholderهاي مختلف انتقال داده مي شود و در بهترين حالت منجر به مشاركت بيشتر stakeholder ها در فرايند تصميم گيري مي شود.

يك تصوير اوليه از اين موضوع در وب سايت (WWW.decisionarium .hut.fi) De cisionarium كه شامل برخي ايده هاي دموكراسي الكتروني در دسترس است. اما موضوعات نامشخص را كه اغلب در تصميمات عمده وجود دارند را دربر نمي گيرد.

ما از قبل مي دانيم كه توسعه حمايت از فرايند تصميم گيري و شالوده هاي ارتباطي به پيشتر بر مي گردد.

كه تحليل هاي چند گانه را توانا مي سازد تا چشم اندازي متفاوت درباره موضوعات كشف شود و مقايسه شود.

وبنابراين مشخص كردن جايي كه ارزش ها و درك هاي گروه هاي مختلف stakeholder ها يكسان است و جايي كه متفاوت است.

به طور خلاصه پروژه TED يك توسعه به موقع روش هاي Bayesian را براي حمايت از تصميم گيري اجتماعي از طريق مكانيسم هاي www فراهم مي‌كند و يك گام واقعي به سوي دموكراسي الكتروني به جاي تكنيك مديريت الكتروني كه تاكنون در قلب اولين دولت هاي الكترونيك قرار داشت.

 

حوزه هاي تحقيقي مربوط در تحليل تصميم گيري:

موضوعات بعدي در تحليل تصميم حوزه اي را براي تحقيق پربار باقي مي گذارند وخيلي مربوط به عينيت TED هستند. ما انتظار داريم بحث ما وتصميمات براي طراحي حداقل پيشرفت ها در اين زمينه بكار رود وبراستي به كارهاي بعدي روي آنها تحريك نمايد.

 

ساختار مسئله:

مدل بندي و ساختار تصميم سازان وادارك stakeholderها از مفهوم تصميم، ارزش‌هاي سيستم وباورها، وانديشه هاي متفاوت در دسترس يكي از هنرهاي تحليل تصميم را باقي مي گذارند. اگر چه در بيش از دهه گذشته يك تعدادي از روشهاي soft oR به منظور كمك به استنباط ساختار مدل هاي مناسب توسعه يافته است نظير تاثير دياگرام ها شبكه هاي ارزيابي و دياگرام هاي تصميم.

هر رهيافت مشاركتي به e-democracy نيازمند طراحي روي اين روش به منظور اجازه دادن به موضوعات براي مشخص شدن و كشف شدن در تحليل هاي اينترنت محور ودر تعامل بين stakeholder ها است.

بنابراين ما مي خواهيم اين روش ها را با هم مقايسه كنيم و به منظور مشخص كردن ارتباط آنها با دموكراسي الكتروني  كشف استفاده ازمدل هاي نرم افزاري نظير Dpl,web-Hipre ,VISA وطراحي براساس تجارب تيم هاي ديگر نظير پروژه elVIRAاغلب چندين ساختارهاي جايگزين مسئله تصميم وجود دارد به خصوصي وقتي چندين تصميم ساز و stakeholder وجود دارد . بنابراين ما بايد روش هاي تحقيقي را براي چك كردن حساسيت حل ساختار مسئله كشف مدل انتخاب ومدل تركيب در ميان مدل هاي چندين مدل تصميم براي همان مسئله تصميم بكار بگيريم.

مدل بندي نامشخص:كارهاي بسياري در زمينه مشخص كردن روشهاي استنباط عقايد و ارزيابيهاي نبخگان و تركيب عقايد متناقض آنها باقي مانده است. ما بايد چيزي را كه در دسترس است تحليل كنيم يعني توجه كردن به موضوعات شناختي پديده پيچيده مي تواند به سختي بوسيله مدلهاي سازه توصيف شود.

بنابراين يك نيازي براي مدلهاي توانا به توصيف مناسب رفتار پيچيده وجود دارد و در عين حال نسبتا واضح در مشخص كردن وتحليل ساختارهاي مستقل و غيرمستقل دربازنمايي مدل هاي احتمالي نامشخص اند.

چندين فورماليسم به منظورنشان دادن اينها در شيوه هاي محاسباتي ظريف توسعه يافته اند كه به ساختار وابسته اجازه مي‌دهد تا به طور كارا از متخصصان استنباط شود.

ما به عقايد دياگرام هاي تاثير و دردهه اخير بيشتر به مدل درخت انگور توجه كنيم.

اين تكنيك هاي وابسته به مدل بندي مزيت اساسا گرافيكي بودن را دارند.

بنابراين ما انتظار داريم اين فورماليسم ها در توضيح مدل هاي زيربنايي تحليل ها به همه گروه هاي stakeholder ها ضروري باشد.

مدل بندي ترجيح :تئوري مدل بندي ترجيح درامتداد با كاربرد در بسياري ساختارهاي بالقوه ترجيحات ميتوانند نسبت به عملي كه مورد نياز است نشان داده شوند و كشف شود اجرا شود. اما عمل خوانده شده براي مدل سازي ترجيح براي گروههاي منسجم كوچك تصميم گيران است و روش هاي ارزشي متمركز بر فكر در مواردي كه آزادي مشخصي در توسعه مدل وجود دارد فرض مي‌كند كه ممكن است نياز براي وابستگي هاي پيچيده را از ميان برود.

همچنين فرايندهاي استنباط درون تحليل تصميم انعكاسي اند در جايي كه تحليل گران و تصميم سازان به طور مداوم متوقف ميشوند بحث مي كنند و بي انطباقي ها را حذف مي‌كنند.

درون چارچوبي كه ما پيش بيني كرديم موقعي كه فرايند مي خواهد انعكاسي باشد بدليل فاصله بزرگتر ميان تحليل گر و stakeholder ،استفاده از مدل هاي اشتباه براي قضاوت ترجيحات stakeholder ضروري است.

اين احتمال وجود دارد كه خيلي از توسعه هاي اخير درون تحليل هاي نامشخص واحساسي هسته مركزي در مخاطب قراردادن اين موضوعات خواهد بود.

 

ماكزيمم سازي كاربري مورد انتظار:

براي خيلي مفاهيم ما بايد با مسائل بهينه سازي متوالي وپيچيده روبرو شويم كه راه حل آنها نيازمند ايده ها والگوريتم ها تازه خواهد بود.

همچنين تصميم سازان متعدد وماهيت چندگانه تصميمات اجتماعي با ابهام غيرقابل اجتناب در ترجيحات و عقايد كه بدون شك نيازمند توسعه هاي بعدي در محاسبه مرزهاي پاره تر است.

 

تحليل حساسيت

هدف TED در پخش هوشياري روي نياز به تحليل حساسيت جامع درون جامعه علمي است. ما بايد روش هايي را براي تحليل حساسيت حاضر نمائيم، وتوسعه يك نرم افزار كاربردوست و كارا را جستجو كنيم كه فقدان آن احتمالا مهمترين علت كاربرد عملي روش هاي غني حاضر شده در ادبيات اين مقاله ،است 

بارورسازي متقاطع بين گروههاي كه در اين روش حساسيت كار مي‌كند و آنهايي كه در تئوري چندنمايندگي مشغولند جستجو خواهد شد ما مي خواهيم توسعه ها را در تكميل شيوه هاي تحليل حساسيت جستجو كنيم مثل كاربرد solodشاخص هاي حساسيتي كه مشخص مي كنند كدام اجزا توزيع چند متغيري در تحليل موثرترند.

موقعي كه ابزارهاي حساسيت براي مدل هاي تحليلي وآيين نامه هاي كامپيوتري توسعه پيدا كرده اند، روش هاي براي ابزارهاي گرافيكي تحليل تصميم پيشرفت نكرده اند.

روش هاي حساسيت در چنين ابزارهاي بدليل اهميت شان در اجازه دادن به اكتشاف ديداري تضاد واجماع عقايد مورد نياز است.

 

ارزيابي ديسك وارتباط موضوعات

كارزيادي تاكنون بوسيله روان شنان، دانشمندان علوم رفتاري و و ديگران براي فهم پاسخ عموم به خطرات ارتباطي از طريق رسانه انجام شده است اما خيلي كم از اين نوع كارها براي مطلع شدن از توسعه خطراست استراتژي ارتباطي انجام شده است. ما بايد در اين زمينه كار كنيم تا به بازنمايي موضوعات درون يك تحليل تصميم به گوناگوني stakeholder ها كه مي خواهند تحليل ها را كشف كنند، آگاه شويم. بنابراين برنامه كاري ما رياضيدانان وطراحان امور محاسباتي تكنيك ها و بازنمايي ها گرافيكي را با متخصصان روانشناسي اجتماعي درك خطر در يك جا گرد مي آورد.

توسعه يك ساختار نرم افزاري وب محوربراي گزارش تحليل تصميم:

به عنوان مركزي براي همه توسعه هاي روش شناسي نياز براي يك ساختار نرم افزاري وب محور كه همه ابزارهاي تحليل تصميم و روش ها بتوانند بوسيله يك گسترده بزرگ از stakeholder ها كشف شوند است.

تحليلي را پيمايش كنيم وفرمت هاي ورودي مشترك را كشف كنيم و مشخص كنيم چطور آنها ممكن است با هم در يك محيط وب محور. امن ومنسجم در كنار همديگر قرار گيرند.

 

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست