| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت
تاریخچه پیدایش صلیب سرخ و هلال احمر

 هانری دونان که یک فرد تاجرپیشه سوئیسی بود در سال 1859صحنه جنگ  سولفورینودر ایتالیا رااز نزدیک مشاهده کرد،اوشاهدصحنه های دلخراش جنگ افرادغیرنظامی وبی دفاع بود،دونان به فکر تاسیس کمیته ای امدادی وحمایتی ازمجرومان وغیرنظامان پرداخت ودرسال 1863کمیته صلیب سرخ با حضور3١نماینده ازسوی 16دولت گرد هم آمده ونشان صلیب سرخ رابر روی زمینه سفید که معکوس رنگ پرچم کشورسوئیس بود حک گردید .درسال 1876دولت امپراطوری عثمانی نشان هلال احمر راکه معکوس رنگ پرچم وهلال ترکیه بود برگزید وکشورهای اسلامی نیزاز این نشان هلال استفاده نمودند.

 

 وظایف عمده وکلی جمعیت هلال احمر در سطح ملی وبین اللملی عبارتنداز:

 

1-ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز سوانح وحوادث طبیعی درداخل وخارج کشور.

2-ارائه کمک های اولیه درحوادث غی مترقبه بوسیله امدادگران .

3-برنامه ریزی واقدام در جهت آمادگی برای مقابله وآموزش عمومی وتربیت کادر امدادی ونیروی انسانی مورد نیاز.

4-ارسال کمک واعزام عوامل امدادی ودرمانی به سایر کشورها درصورت لزوم .

5- کمک به امر توانبخش وارائه خدمات اجتماعی به پناهندگان وآوارگان .

6- تلاش در جهت تسکین آلام بشری وکمک به امر سلامت جامعه .

7- اداره امور جوانان جمعیت وتوسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیریهای

   مربط به آنها وتربیت وآوزش جوانان به منظور آگاه ساختن در انجام خدمات امدادی وعام المنفعه .

8- کمک به تهیه دارو ووسایل تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی بهداشتی وآموزشی کشور.

 

 فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هلال احمر:

 

سازمان غیردولتی ،مستقل،غیرسیاسی،غیرنژادی وبیطرف است ولر7اصل استوار است که عبارتند از:1-انسانیت 2-بی غرضی 3-بی طرفی 4- نداشتن وابستگی 5- خدمات داوطلبانه 6- یگانگی 7-جهانشمولی

 

درسال 1379کانون دانشجویی جوانان هلال احمر به عنوان نهادی غیرسیاسی غیردولتی با توافق وزارت خانه های مربوط ودانشگاه آزاد اسلامی با اهداف:

 

1- تربیت وآموزش دانشجویان به منظور آماده سازی جوانان در انجام خدمات امدادی واجتماعی

2- ایجاد حس تعاون ونیکوکاری در بین جوانان وکمک به وفاق وهمدلی بین

قشر دانشگاهی با اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار نیازمند وآسیب دیده.

3- توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم گیریها وفعالیت های مربوط به سازمان جوانان .

4- همکاری داوطلبانه در برنامه های خدمات بهداشتی درمانی و فعالیت های

فوق برنامه دانشجویان ودانشگاههای علوم پزشکی و.....

 

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران:

در سال 1302سنگ بنای جمعیت شیروخورشیدسرخ ایران گذاشته شدکه مسئولیت آن ارائه خدمات امدادی ودرمانی به آسیب دیدگان در جنگ وسوانح

وبلایای طبیعی در زمان صلح بود.در سال 1359جمعیت شیر وخورشید سرخ ایران به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت ودر سال 1362اساسنامه جمعیت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اشلامی رسید

وظایف عمده وکلی جمعیت هلال احمر در سطح ملی وبین اللملی عبارتنداز:

1-ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز سوانح وحوادث طبیعی درداخل وخارج کشور.

2-ارائه کمک های اولیه درحوادث غی مترقبه بوسیله امدادگران .

3-برنامه ریزی واقدام در جهت آمادگی برای مقابله وآموزش عمومی وتربیت کادر امدادی ونیروی انسانی مورد نیاز.

4-ارسال کمک واعزام عوامل امدادی ودرمانی به سایر کشورها درصورت لزوم .

5- کمک به امر توانبخش وارائه خدمات اجتماعی به پناهندگان وآوارگان .

6- تلاش در جهت تسکین آلام بشری وکمک به امر سلامت جامعه .

7- اداره امور جوانان جمعیت وتوسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیریهای

   مربط به آنها وتربیت وآوزش جوانان به منظور آگاه ساختن در انجام خدمات  امدادی وعام المنفعه .

8- کمک به تهیه دارو ووسایل تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی بهداشتی وآموزشی کشور.

 

 سازمان جوانان :

یکی از تشکیلات مهم جمعیت هلال احمرسازمان جوانان است که در سال1313به پیشنهاد انجمن های صلیب سرخ وهلال احمربر اساس ماده 64اساسنامه جمعیت در قالب تشکیلات جوانان شیر وخورشید وبا شعار

«خدمتگزاری» پی ریزی گردید ودر آبان ماه 1326تاسیس گردید.در سال 1348به عنوان تشکیلات وسیعی از فعالیت در ارتباط با جوانان با نام

«خانه جوان » شروع بکار نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبه دلیل استقبال قشر جوان در سال 68 سازمان جوانان با هدف اداره امور جوانان وتوسعه مشارکت جوانان درتصمیم گیریها و

فعالیت های مربوط به آنان به تربیت وآموزش جوانان به منظور انجام خدمات

امدادی عام المنفعه وبشر دوستانه تشکیل گردید.

1- تربیت وآموزش دانشجویان به منظور آماده سازی جوانان در انجام خدمات امدادی واجتماعی

2- ایجاد حس تعاون ونیکوکاری در بین جوانان وکمک به وفاق وهمدلی بین

قشر دانشگاهی با اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار نیازمند وآسیب دیده.

3- توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم گیریها وفعالیت های مربوط به سازمان جوانان .

4- همکاری داوطلبانه در برنامه های خدمات بهداشتی درمانی و فعالیت های

فوق برنامه دانشجویان ودانشگاههای علوم پزشکی و.....

تاریخچه سازمان جوانان صلیب سرخ

هلند نخستین کشوری بود که درآن جوانان با فعالیتهای صلیب سرخ آشنا شدند . روز سیزدهم  ماه اوت 1870 میلادی یعنی فقط هفت سال پس از  پیوستن هلند به نهضت صلیب سرخ جهانی وتأسیس جمعیت صلیب سرخ هلند ، نامه ای از طرف مقامات صلیب سرخ این کشور برای مدارس فرستاده شد که  در آن از دانش آموزان خواسته شده بود برای کمک به زخمی ها و آسیب دیدگان جنگ فرانسه وپروس اعانه جمع نماینددر آن نامه اضافه کرده بودند که از هدایای کوچک شما ، هدیه ای بزرگ درست خواهد شد...هر کدام از شما می توانید با چشم پوشیدن از مزایای کوچکی در زندگی خود ، کمک مختصری فراهم کنید وزندگی انسانی را که همنوع شما ست نجات دهید . در سال 1896 میلادی در اسپانیا نیز موضوع عضویت جوانان در صلیب سرخ مطرح شد. اما جنگهای اسپانیا وامریکا اجرای این برنامه را مسکوت گذاشت . بالاخره در سال 1899 میلادی وقتی جنگهای جنوب آفریقا شروع شد ، محصلان مدرسه (سنت ماری )در ایتالیا انتارپو واقع در کانادا به طور رسمی فعالیت های خود را شروع نموده و تحت سر پرستی یکی از معلمان خود ، انجمنی به نام ( انجمن برگهای افرا ) تشکیل دادند .اما این کوششها هنوز برای تشکیل نهضت جوانان صلیب سرخ به معنی امروزی کلمه کافی نبود وتمام این تلاش ها از میل به تسکین آسیب دیدگان جنگها ناشی می گشت . نخستین بار فعالیت جوانان  در هنگام صلح در سال 1906 میلادی به مرحله اجرا در آمد . در هجدهم آوریل همان سال زلزله وحشتناکی شهر سانفرانسیسکو را ویران کرد . بسیاری از مردم شهر در این زلزله اسیب دیدند . جوانان دوش به دوش بزرگتر هابرای تسکین آلام مصدومان قدم پیش نهاده و به صلیب سرخ امریکا کمک نمودند . بعد از پایان جنگ جهانی اول صلیب سرخ جوانان عملا در کشورهای استرالیا ، کانادا وامریکا تشکیل شده بود ودر سال 1919 میلادی مجله صلیب سرخ جوانان در استرالیا،کانادا وامریکا انتشار یافت . به این ترتیب صلیب سرخ جوانان کار خود را در بحبوحه جنگ با کمک به اسیب دیدگان آغاز نمود . در سال 1922 م. در قطعنامه شورای عمومی اتحادیه که بعد ها به نام شورای حکام خوانده شد ، به طوررسمی موضوع صلیب سرخ جوانان مطرح شد و توصیه گردید که صلیب سرخ کوشش نماید وشرایط عضویت هر کشور در این سازمان منطبق با شرایط تحصیلی همان کشور باشد .

اهداف سازمان جوانان :

بر اساس بند 7 ماده 3 اساسنامه جمعیت هلال احمر ،اهداف زیر برای سازمان جوانان عنوان شده است :

1- اداره امور جوانان جمعیت وتوسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها و فعالتهای مربوط به آنها

2- تربیت وآموزش جوانان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه

سیاستها واستراتژی های نهضت بین الملل صلیب سرخ وهلال احمر در رابطه با جوانان

سیاستها واستراتژی های فدراسیون بین المللجمعیت های صلیب سرخ وهلال احمر در باره جوانان در هشتمین نشست مجمع عمومی فدراسیون در سال1991 به تصویب رسید .این سیاستها واستراتژی ها مجددا در دوازدهمین نشست مجمع عمومی فدراسیون در سال 1999 مورد تأکید قرار گرفت که در ذیل بیان شده است .

سیاستها

*جوانان در ترویج خدمات نهضت ، نقش کلیدی ایفا می کنند .

* جوانان از داوطلبان استثنایی وخوبی به شمار می روند که در طی سالها در فعالیت های نهضت ، مشارکت داشته اند .آنها بارها وبارها در عملیات امدادی و خدمات رسانی فوری وبرنامه های توسعه ، تمام تلاششان را به کار بسته اند . جوانان ، بهترین موقعیت را برای تعیین نیازهای جوانان وسایر افراد جامعه ، دارا هستند . آنان قادرند راهها ووسایل دستیابی جوانان به نیازهایشان را در ک نمایند وبر اعتبار کاری که نهضت برای گروه های متعدد انجام می دهد ، میز افزایند .

*جوانان چه به عنوان اعضای نهضت وچه به عنوان بخشی از جامعه ، یک گروه هدف مهم محسوب می شوند . برای آن که نهضت ، در بسیاری از برنامه هایش موفق شود ، نیازمند آن است که مستقیما با جوانان کار کند .مخاطبان اصلی بسیاری از برنامه های بهداشتی جوانان هستند . همچنین جوانان بیشتر در معرض تهدیدات ، حوادث ، توسعه نیافتگی و جنگ می باشند .

* امروز جوانان دررهبری واداره نهضت نقش دارند . وقتی که جوانان به طور کامل در تصمیم گیری هاورهبری نهضت ، در مورد خودشان وسایر امور نهضت شرکت می کنند ، نه تنها تجاربشان را به کار می گیرند بلکه با آرمان گرایی و خلاقیتی که خاص آن هاست موجب رشد سایر اعضا می گردند .

* جوانان امروز، نهضت فردا هدایت خواهند کرد .در بسیاری از جمعیت های ملی اعضا جوان سابق ، نقش رهبری را به عهده می گیرند ودر کنار اعضا مسن تر در برنامه های خدمات رسانی ، فوریت ها و مدیریت نهضت کار می کنند .

* جوانان ینازمند حمایت هستند . جوانان ممکن است گاهی به واسطه موقعیت اجتماعی شان ، به حاشیه جامعه رانده شوند . اگر ما توان بالقوه و عظیم آنان را در نهضت در یابیم ، بایستی با برنامه ها و ایجاد تشکیلا ت خاص آنان ، حمایتشان کنیم .

 

استراتژی ها:

با پذیرش سیاستهای گفته شده هر یک از مشارکت کنند گان در برنامه جوانان صلیب سرخ وهلال احمر باید وظیفه ای را انجام دهند

1- اعضای جوان باید :

  الف ) پیام نهضت را ترویج کنند و زمینه انجام خدمات صلیب سرخ و هلال احمر را برای دوستان خود وسایر افرتاد جامعه فراهم اورند .

ب) دیگران را جذب نهضت کرده و عضو گیری نمایند

ج) نهضت را از نیازها ، علایق و توانایی هایشان آگاه سازند

د) به کمک دوستان و افراد خانواده شان مناطقی را که نیازمند خدمات صلیب سرخ وهلال احمر هستند ، معیین نمایند .

ه) برای پذیرفتن مسئولیت در نهضت آماده شوند.

2)رهبران جوانان باید :

الف ) به جانان کمک کنند تا نیازهای خود وجامعه شان را بشناسند

ب) آموزش ها ، وسایل وانگیزه های لازم را برای مواجهه با این نیازها ، برای آنان فراهم آورند

ج) جوانان را برای پذیرش نقش رهبری در گروه تشویق نمایند

د) همچون حلقه ای واسط ، جوانان را به سایر اعضا نهضت ، در سطوح مختلف ، مرتبط سازند تا در کنار آنان فعالیت نمایند

ه) محیط وفضا را به گونه ای کنند تا جوانان بتوانند به طور کامل در برنامه ها و فعالیت های نهضت مشارکت نمایند.

3) نمایندگان جوانان باید :

الف ) با پیش برد یا مشارکت در پیشبرد سیاستها وبرنامه های مربوط به جوانان ، در نهضت مسئولیت پذیرفته وپیشقدم گردند .

ب) با مشارکت در پیشبرد سیاست ها و برنامه های نهضت ، در مدیریت جمعیت ملی شرکت نمایند

4) جمعیت های ملی :

برای آن که جوانان ورهبرانشان بتوانند به آنچه گفته شد دست یابند ، هریک از جمعیتهای ملی باید :

الف ) با فراهم آوردن وسایل و ایجاد تشکیلاتی نظیر بخش جوانان ، سرویس جوانان یا مسئول جوانان که زیر نظر جمعیت ملی فعالیت می کند ، از جوانان حمایت نمایند .

ب) برای توسعه سیاسی ملی که اساس همه کارهای آنها در زمینه جوانان قرار می گیرد ، با اعضای جوانشان کار کنند .

ج) همراه اعضا جوانشان ، نیازها وتواناییهای اعضا را چه در نهضت وچه در جامعه ، تجزیه و تحلیل کنند و اطلاعات حاصل را برای موارد زیر به کار گیرند :

- در گیرساختن جوانان در هر یک از برنامه های جمعیت

-طراحی برنامه های آموزشی و پرورشی برای جوانان که زمینه پیوستن آنها را به جمعیت ملی فراهم می آورد .

د) مطمئن شوند که جوانان در همه سطوح در تصمیم گیری ها شرکت داده می شوند . این موارد می تواند از طریق شرکت دادن آنان در تشکیلات نظیر کمیته های ویژه جوانان ، شاخه جوانان کمیته ها و کمیته های ملی جوانان تحقق یابد یا می توان درر بحثهای موجود و کمیته های اختصاصی و گروههای کاری و ازاین قبیل ، نماینده ای از جوانان را شرکت داد .

ه) برنامه آموزشی رهبری را برای تربیت رهبران ، هم برای اعضا ی جوانان و هم برای رهبران بزرگسال اجرا نمایند تا مطمئن شوند که آنان مهارتهای لازم را برای اجرای سیاستها ی نهضت کسب کرده اند .

و) در تمام سطوح ، همه اعضای جمعیت را تشویق نمایند که جوانان را در کارهایشان مشارکت دهند و همچنین آنان را در مهارتها ودانش خود سهیم سازند .

ز) با جمعیتهای سایر کشورها ارتباط برقرار کنند تا از منابع وتجارب یکدیگر بهرمند شوند وتشکیلاتی را فراهم سازند کهذ از طریق آن جوانان بتوانند همکاران خود را در سایر جمعیتها ، در کشور های دیگر ، ملاقات کنند تا دوستی بین المللی را که روح نهضت است به طور واقعی تجربه نمایند .

ح) تا جایی که ممکن است ، تلاش کنند زنان جوان را به ایفای نقش فعالانه تر ، خصوصا در رهبری نهضت تشویق نمایند .

5) سایر سازمانهای جوانان

از طریق همکاری با سایر سازمانها و شبکه های جوانان ، می توانیم از دانش وتجربه آنها بهرمند شویم وپیام صلیب سرخ وهلال احمر را به جوانان دیگر برسا نیم. اساس هر گونه همکاری بایستی بر پایه ی هدف مشترک ومنطبق بر اصول نهضت باشد.

6) ارزشیابی

برای اطمینان یافتن از تداوم و پیشرفت سیاستها ی نهضت در باره ی جوانان ، بایستی در همه ی سطوح نهضت ، ارزشیابی انجام شود و به ویژه جوانان باید در این فرایند ارزشیابی درگیر شوند. بنابراین مسئولیت ارزشیابی برعهده خود جوانان ، جمعیتهای ملی وفدراسیون است .

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست